Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Διαδανεισμός (InterLibrary Loan and Document Delivery)
Στα Μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ (ΒΙΚΕΠΠΘ) παρέχεται η υπηρεσία του Διαδανεισμού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και όλα τα Παραρτήματά της - εκτός του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή.
 
Η διαδικασία του Διαδανεισμού προϋποθέτει τη συμπλήρωση και υποβολή τυποποιημένης από τη ΒΙΚΕΠΠΘ αίτησης στο αρμόδιο προσωπικό για το ζητούμενο υλικό (απαραίτητη προϋπόθεση: πλήρης συμπλήρωση των βιβλιογραφικών στοιχείων).

Πολιτική Διαδανεισμού - Οροι Xρήσης Υπηρεσίας Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 


Σχετικές ιστοσελίδες: Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογος Περιοδικών
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές

Μέλη Βιβλιοθήκης ΠΘ
 
Δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε βιβλιογραφικό υλικό (π.χ. άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, πατέντες, κλπ.) που δε διατίθεται από τη Συλλογή της ΒΙΚΕΠΠΘ και μπορεί να εντοπιστεί σε άλλες βιβλιοθήκες ή πληροφοριακές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας Διαδανεισμού εντάσσεται και η δυνατότητα μεταφοράς υλικού της Βιβλιοθήκης (Εσωτερικός Διαδανεισμός) μεταξύ των Παραρτημάτων της που βρίσκονται σε διαφορετική πόλη.
 
Για επιτόπια υποβολή αίτησης δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία μορφής .pdf - Acrobat Reader) τυποποιημένα έντυπα.

(Αίτηση για άρθρο περιοδικού - αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
(Αίτηση για μονογραφία, π.χ. βιβλίο - αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

 
* Κόστος Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 

 
Απαιτείται κωδικός πρόσβασης
Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους
 Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες
 
Η Υπηρεσία Διαδανεισμού προσφέρεται από τη μία άμεσα στα μέλη της ΒΙΚΕΠΠΘ, αλλά και από την άλλη έμμεσα στα μέλη άλλων βιβλιοθηκών, με τις οποίες υπάρχει σχετική συνεργασία και τους αποστέλλει/διαδανείζει υλικό της Συλλογής της. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, η μεταφορά του υλικού (αποστολή-επιστροφή, όταν απαιτείται) γίνεται με ευθύνη των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών/πληροφοριακών υπηρεσιών για λογαριασμό των μελών τους.
 
Για αποστολή αίτησης μέσω e-mail ή fax δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία μορφής .doc και .pdf - Acrobat Reader) τυποποιημένα έντυπα.
 
* Κόστοςκαλύπτεται από τη συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη.
 

 
Απαιτείται κωδικός πρόσβασης
για συνεργαζόμενες Β/βήκες
 Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας