Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Πνευματικά Δικαιώματα

Δικτυακός τόπος (web site) της Βιβλιοθήκης
 
Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει πρόσβαση σε υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται από την ίδια ή από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η χρήση αυτού του υλικού προστατεύεται και καθορίζεται από το Ν.2121/1993 περί "Πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων" και τη συμπληρωματική σε αυτόν νομοθεσία (Ν.3057/2003, Ν.3183/2003, Ν.3184/2003).
 
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και την ευθύνη για το υλικό, που η ίδια αναπτύσσει και διαθέτει μέσω του δικτυακού της τόπου. Δε φέρει καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες και τη λειτουργία δικτυακών τόπων, στων οποίων το περιεχόμενο αυτή παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks).
 
Η χρήση του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και ανήκει σε αυτήν (ιστοσελίδες, εικόνες, γραφικά, οδηγοί χρήσης υπηρεσιών, κ.λπ.) είναι ελεύθερη για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά η προέλευση του υλικού με την παρακάτω φράση:
 
"Αδεια χρήσης από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".

Οποιαδήποτε διανομή, διάθεση, αλλοίωση ή μεταποίηση του εν λόγω υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή σύμφωνη γνώμη της Βιβλιοθήκης.

[Για την ισχύουσα νομοθεσία, βλ. σχετική ιστοσελίδα του HEAL-LINKΕικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας

Online - Ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές
 
Η χρήση των ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών (π.χ. ηλεκτρονικά άρθρα και βιβλία), που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης και δεν ανήκουν σε αυτήν, υπάγεται αυστηρά στους όρους χρήσης, όπως αυτοί διαμορφώνονται από τους ιδιοκτήτες τους (π.χ. ιδιώτες, οργανισμούς, διαθέτες, κ.λπ.), και στους κανονισμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα "Πνευματικά Δικαιώματα και τη Διανοητική Ιδιοκτησία".
 
 
Συμφωνίες Heal-Link: Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του HEAL Link. Επισημαίνεται ότι η χρήση των παραπάνω Υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε χρήστες των Ιδρυμάτων-μελών του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για τις προσωπικές εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές τους ανάγκες και μόνο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης των Υπηρεσιών αυτών θα προκαλέσει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το Ιδρυμα, στο οποίο ανήκουν.

[Για την ισχύουσα νομοθεσία, βλ. σχετική ιστοσελίδα του HEAL-LINK]    

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_06.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-05-02
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας