Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας
Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης
Ο Οδηγός Βοήθειας για το Δικτυακό Τόπο (Web Site) της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
  Πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
  Εκτυπώσεις Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εκτύπωσης των ιστοσελίδων του website.
 
  Ορθρογραφία Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πρακτικές της Βιβλιοθήκης στην ορθογραφία των κειμένων του δικτυακού της τόπου.
 
  Metadata - Μεταδεδομένα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή metadata tags και αποκωδικοποιημένων δεδομένων ταυτότητας ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης για την τεκμηρίωση των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου (web site).
 
  Γλωσσάρι Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Αποδίδονται-επεξηγούνται εξειδικευμένοι όροι, που χρησιμοποιούνται στο web site της Βιβλιοθήκης.
 
  Πνευματικά Δικαιώματα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου του web site της Βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών πηγών, που διατίθενται μέσω αυτού.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-05-15
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας