Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας
Online Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - στα πλαίσια υποστήριξης των απομακρυσμένων χρηστών των υπηρεσιών της - έχει αναπτύξει την online υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων, αιτήσεων, αλλά και παρατηρήσεων.

 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
  Υποβολή Ερωτημάτων & Παρατηρήσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  
   
  Υποβολή Αιτήσεων Γραφικό απεικόνισης μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
   
  Συχνές Ερωτήσεις Γραφικό απεικόνισης μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
   
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας Γραφικό απεικόνισης μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας