Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία
Υποβολή Αιτήσεων προς τη Βιβλιοθήκη
Τα Μέλη της Βιβλιοθήκης, αλλά και κάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης, μπορεί να υποβάλει μέσω online φόρμας αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Επίσης, δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή τυποποιημένα έντυπα για επιτόπια υποβολή αιτήσεων.
Παρακαλούμε επιλέξτε να εισαχθείτε στο σύστημα ανάλογα με το αν έχετε Προσωπικό Λογαριασμό Μέλους ή όχι της Βιβλιοθήκης. (βλέπε σχετικά)
Είσοδος για:
Μέλη της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
(απαιτείται εισαγωγή αναγνωριστικών)
 
Είσοδος για: Κοινό Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Αν δε θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, παρακαλούμε, υποβάλετε σχετικό ερώτημά Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   

 
Κατά την υποβολή των αιτήσεων, ενημερώνεται αυτόματα το αρμόδιο κάθε φορά Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Σημείωση για τους διδάσκοντες του ΠΘ:   Η online υποβολή αιτήσεων για τη "Κλειστή Βιβλιογραφία Μαθήματος" διενεργείται μόνο μέσω του Intranet Υποστήριξης Διδασκόντων.
 
Η online υποβολή αιτήσεων για "Παραγγελία Μονογραφιών" διενεργείται μόνο μέσω του Intranet Υποστήριξης Διδασκόντων - Σύστημα Παραγγελιών.
 
Σημείωση για τα Μέλη της Βιβλιοθήκης και τις Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες:   Η online υποβολή αιτήσεων για τη "Υπηρεσία Διαδανεισμού" διενεργείται μόνο μέσω του online συστήματος Διαδανεισμού.

Πρόσβαση στα τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
Τα έντυπα είτε αποστέλλονται (με φαξ ή ταχυδρομικά), είτε κατατίθενται επιτόπια στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd/ohd_reqs.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας