Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία  > Υποβολή Αιτήσεων
Δημιουργία αίτησης προς τη Βιβλιοθήκη
  Για την επικοινωνία μαζί σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση κάποιου τηλεφώνου επικοινωνίας ή κάποιου email λογαριασμού.
 
*   : Υποχρεωτικά πεδία 
 
 
†  : Υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός τουλάχιστον πεδίου 
 
 
 
   
  (Πχ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Συμπλήρωση ονοματεπώνυμου και
στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)
 
  Περίοδος
πρακτικής άσκησης
*
    (Στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ)  
   
   
     
 
   
 
 
          
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd_reqs_system
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας