Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία  > Υποβολή Αιτήσεων
 
Τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων προς τη Βιβλιοθήκη
Τα έντυπα αποστέλλονται ή κατατίθενται επιτόπια
στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος).
 
 
 
Κατηγορία Αίτησης Ηλεκτρονικά Αρχεία

Αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής MSOffice Word .doc - προτείνεται για ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου)

Αίτηση προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής MSOffice Word .doc - προτείνεται για ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου)

Αίτηση για πρακτική άσκηση στη Βιβλιοθήκη Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

Αίτηση για πρόσβαση σε υλικό, που έχει αποσυρθεί Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο (αρχείο μορφής Acrobat Reader .pdf)

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd_reqs_system
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας