Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης  > Πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Μεταφορτώσεις Λογισμικού
Για την επίτευξη της πρόσβασης και την ανάγνωση πληροφοριακών τεκμηρίων σε ηλεκτρονική μορφή είναι απαραίτητη η εγκατάσταση κατάλληλων προγραμμάτων λογισμικού (software programmes).
 
Παρακάτω ακολουθούν δύο πίνακες με υπερσυνδέσεις σε εξωτερικές πηγές Διαδικτύου (Internet) για μεταφόρτωση (download) ορισμένων προγραμμάτων λογισμικού χωρίς χρέωση (free). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την ανάγνωση αρχείων σε συγκεκριμένες μορφές και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
 
Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων σε μορφή ...
Αρχεία μορφής Λογισμικό Ιστοσελίδα Πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα)
Adobe pdf Acrobat Reader Λογότυπο Acrobat Reader - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Ιστοσελίδα Μεταφόρτωσης Acrobat Reader - Γενικές πληροφορίες για το λογισμικό
- Oδηγίες μεταφόρτωσης
Djvu εικόνες Djvu Λογότυπο Djvu - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Ιστοσελίδα Μεταφόρτωσης Djvu - Γενικές πληροφορίες για το λογισμικό
- Oδηγίες μεταφόρτωσης

Προγράμματα Φυλλομέτρησης (Browsers)
Λογισμικό Ιστοσελίδα Πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα)
Internet Explorer Λογότυπο Internet Explorer - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Ιστοσελίδα Μεταφόρτωσης Internet Explorer - Γενικές πληροφορίες για το λογισμικό
- Oδηγίες μεταφόρτωσης
Netscape Browser Λογότυπο Netscape Browser - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Ιστοσελίδα Μεταφόρτωσης Netscape Browser - Γενικές πληροφορίες για το λογισμικό
- Oδηγίες μεταφόρτωσης
Mozilla Firefox Λογότυπο Mozilla Firefox - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Ιστοσελίδα Μεταφόρτωσης Mozilla Firefox - Γενικές πληροφορίες για το λογισμικό
- Oδηγίες μεταφόρτωσης
Opera Λογότυπο Opera - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Ιστοσελίδα Μεταφόρτωσης Opera - Γενικές πληροφορίες για το λογισμικό
- Oδηγίες μεταφόρτωσης


Προς Ενημέρωσή σας: Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα προγράμματα Η/Υ υπόκεινται σε καθεστώς νομικής προστασίας. Η παράβαση των νομικών διατάξεων συνεπάγεται αστικές κυρώσεις. [Για την ισχύουσα νομοθεσία, βλ. σχετική ιστοσελίδα του HEAL-LINK]
  • Επιτρέπεται η παραγωγή ενός εφεδρικού αντιγράφου των προγραμμάτων, που αποκτούνται νόμιμα, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τη χρήση τους.
  • Δεν επιτρέπεται η κατοχή παράνομων αντιγράφων λογισμικού
  • Δεν επιτρέπεται η διακίνηση, η αντιγραφη, η διάθεση, η εκμετάλλευση για ιδιωτικούς ή εμπορικούς σκοπούς κλεψίτυπων αντιγράφων προγραμμάτων Η/Υ

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_01_03.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-05-04
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας