Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στο εξωτερικό αναγνωστικό/ερευνητικό κοινό, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων πληροφοριακών υλικών (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, αρχειακό και μουσειακό υλικό) από τα οποία ένα μέρος είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. Η online πρόσβαση στους παρακάτω ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφοριακές πηγές μπορεί να είναι ελεύθερη για όλους ή περιορισμένη μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΘ (μέσω IP αναγνώρισης του Η/Υ, χρήσης κωδικών πρόσβασης ή απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου [VPN]).
 

Κατάσταση πρόσβασης 2020-2021 σε ηλεκτρονικές πηγές

Τα πλήρη κείμενα του συνόλου των παρακάτω ηλεκτρονικών πηγών (άρθρα περιοδικών, τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων και άλλες πηγές), μπορούν να αναζητηθούν και να εντοπιστούν μέσω της υπηρεσίας ταυτόχρονης αναζήτησης πηγών EBSCO Discovery Service (EDS)
Οι τίτλοι όλων των ηλεκτρονικών περιοδικών μπορούν να εντοπιστούν μέσω της υπηρεσίας Αναζήτησης Περιοδικών Εκδόσεων EBSCO Full Text Finder ή/και της νέας υπηρεσίας Καταλόγου Περιοδικών BrowZine

Σημ.: στα συστήματα/υπηρεσίες EDS, Full Text Finder και ΒrowZine περιλαμβάνονται οι επικαιροποιημένοι τίτλοι πηγών (σύμφωνα με τις συνδρομές του ΠΘ και του ΣΕΑΒ/HEAL-Link), καθώς και επιλεγμένες ελεύθερα προσβάσιμες πηγές

Ηλεκτρονικές Πηγές (στις οποίες παρέχεται πρόσβαση στα μέλη του ΠΘ τοπικά ή από απόσταση μέσω VPN)

Α) Συνδρομές του ΣΕΑΒ/HEAL-Link σε πακέτα περιοδικών μεγάλων εκδοτών (περίπου 17.100 τίτλοι ηλεκτρονκών περιοδικών).

Β) Συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ σε βάσεις δεδομένων της EBSCO (Academic Search Complete, κλπ.) με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 9.500 τίτλων περιοδικών και σε βιβλιογραφικά δεδομένα βάσεων δεδομένων.

Γ) Συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ σε 192 τίτλους περιοδικών (εκτός αυτών του ΣΕΑΒ/HEAL-Link και της EBSCO). Μέσω διαγωνισμού που προκηρύχθηκε θα γίνει ανανέωση των συνδρομών του 2019-2020 (αποτελούνται από τίτλους περιοδικών που προτάθηκαν από τα Τμήματα του ΠΘ το 2017). Οι τίτλοι έχουν ενσωματωθεί στις υπηρεσίες EBSCO Full Text Finder και BrowZine.

Δ) Πρόσβαση σε περισσότερους από 110.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων [περίπου 5.100 μέσω της EBSCO και περίπου 105.000 μέσω του ΣΕΑΒ/HEAL-Link] - εντοπίστε τους μέσω της υπηρεσίας EBSCO Discovery Service (EDS) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 02/04/2020 
 

Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης (από Η/Υ που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ) στις ηλεκτρονικά διαθέσιμες πηγές της Βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (ΚΔΤ) του ΠΘ. Η πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης απαιτεί τη χρήση της ρύθμισης UTH Library της υπηρεσίας VPN, ενώ οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΔΤ στο προσωπικό του οποίου πρέπει να απευθύνεστε για τυχόν προβλήματα λειτουργίας της. Η πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας VPN γίνεται με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχετε για να βλέπετε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αν είστε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ και δεν έχετε λογαριασμό e-mail στο ΠΘ τότε μπορείτε να ζητήσετε την έκδοσή του από το ΚΔΤ (σημ. η σχετική υπηρεσία δεν προσφέρεται σε μη μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ, ενώ τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν μόνο επιτόπια πρόσβαση [δηλ. από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης] στις ηλεκτρονικές πηγές της).

Η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας VPN αφορά τις ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες η πρόσβαση ελέγχεται μέσω IP αναγνώρισης των Η/Υ, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Για τις ελάχιστες πηγές (κυρίως ορισμένα ηλεκτρονικά περιοδικά) που η πρόσβαση απαιτεί τη χρήση ειδικών κωδικών πρέπει να υποβάλλετε για κάθε ξεχωριστό τίτλο σχετική αίτηση απόκτησής τους ακολουθώντας τις οδηγίες της ιστοσελίδας Εισαγωγή στις υπηρεσίες Μελών της Βιβλιοθήκης ΠΘ (και σε αυτή την περίπτωση δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ).

Η υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) αναπτύχθηκε από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις δοκιμές ομάδας εργασίας αποτελούμενης από προσωπικό του ΚΔΤ και της Βιβλιοθήκης και αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την ενοποίηση του τρόπου πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες του ΠΘ.


 

Η online αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών στοιχείων, περιλήψεων, κατάλογων περιεχομένων, πληροφοριών πρόσβασης και πλήρους κειμένου (full-text) πληροφοριακών είναι δυνατή με τη χρήση των κατάλληλων κάθε φορά εργαλείων αναζήτησης. Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:
 
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Συλλογές
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Περιοδικές Εκδόσεις
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μονογραφίες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Ειδικές Συλλογές
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διαδικτυακές (Internet) πηγές

Λίστα εργαλείων αναζήτησης πληροφοριακών πηγών (ανά κατηγορία):
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Συλλογές Βιβλιοθηκών/Πληροφοριακών Υπηρεσιών  
(όλα τα είδη έκδοσης: μονογραφίες & περιοδικές εκδόσεις)  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογοι συλλογών άλλων βιβλιοθηκών
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Βάσεις Δεδομένων
(Web of Science, EBSCOhost, PsycINFO, SPORTDiscus, Medline,...  )

 
Περιοδικές Εκδόσεις  
(περιοδικά, εφημερίδες, επετηρίδες, δελτία ειδήσεων, κ.λπ. - σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Impact Factor (JCR - Journal Citation Reports)
 
Μονογραφίες  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ηλεκτρονικά Βιβλία, Λεξικά,...
NetLibrary, Lecture Notes in Computer Science, Springer Book Series,  
Springer e-Books, ...  

Ειδικές Συλλογές Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ειδική Συλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας
πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές, εκπαιδευτικό υλικό, υλικό συνεδρίων  
Υπό κατασκευή  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ειδική Συλλογή Λαογραφικού Κέντρου Κ. Μακρή
βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, αρχειακό & εκθεσιακό/μουσειακό υλικό  
Υπό κατασκευή  

Διαδικτυακές (Internet) πηγές  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet)
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-11-08
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας