Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Βάσεις Δεδομένων
Η αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών αναφορών ή/και περιλήψεων επιστημονικών έργων (π.χ. άρθρα περιοδικών, βιβλία κλπ.) είναι εφικτή μέσω των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων, ενώ από τις βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των άρθρων περιοδικών εκδόσεων.
 


Παρακάτω παρουσιάζεται αλφαβητικός κατάλογος των δια-δικτυακών/online βάσεων δεδομένων, στις οποίες υπάρχει συνδρομή, είτε απευθείας από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είτε μέσω της ΣΕΑΒ - HealLink. Επίσης, στον κατάλογο περιλαμβάνονται και βάσεις δεδομένων στις οποίες η πρόσβαση είναι ελεύθερη (free). Βλέπε σχετικά:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Υπηρεσίες-Διαθέτες Online Περιοδικών Εκδόσεων
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Υπηρεσία Διαδανεισμού
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Ανάθεση Βιβλιογραφικής Αναζήτησης
 
Βλέπε παρακάτω για ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων:
 
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα SCOPUS
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα EBSCO host
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Web of Science (Citation Indexes)
 
Πληροφορίες σχετικά με:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πνευματικά Δικαιώματα - Συμφωνίες HEAL-Link
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Επεξήγηση Εικονιδίων

Λίστα διαδικτυακών βάσεων δεδομένων:
Academic Search Ultimate Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου
Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) περισσότερων από 7.000 και στα περιεχόμενα/περιλήψεις άρθρων περισσότερων από 11.000 περιοδικών εκδόσεων. Επίσης, στη βάση δεδομένων συμπεριλαμβάνεται συλλογή χαρτών και φωτογραφιών με δυνατότητα άμεση πρόσβασης. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1887 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες. [Η πρόσβαση στους τίτλους των περιοδικών είναι δυνατή και μέσω του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα]
Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Οδηγός
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Agricola Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) της National Agricultural Library (NAL)
Επιστήμες
  Γεωπονίας
Οδηγός 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα EBSCO host Online σύστημα ταυτόχρονης και μεμονωμένης αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων, όπως η Academic Search Complete ,EconLit , PsycINFOκλπ. με δυνατότητα ανάκτησης βιβλιογραφικών αναφορών ή/και πλήρους κειμένου (full-text). [Η πρόσβαση στους τίτλους των περιοδικών είναι δυνατή και μέσω του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα] Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

EconLit Abstracts
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Περιέχει περισσότερες από 1 εκατομμύριο βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις άρθρων, η κάλυψη της εκτείνεται από το 1969 έως σήμερα.
[περισσότερες πληροφορίες (eng)]
Οικονομικές Επιστήμες
Οδηγός
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

GreenFILE Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές, περιλήψεις άρθρων και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 4.700 εγγραφών. Η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες και παρέχεται στα μέλη του ΠΘ δωρεάν από την EBSCO.
Ανθρώπινη επίδραση στο περιβάλλον
Οδηγός
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

JSTOR (Arts & Sciences Ι-V) Αρχειακή βάση δεδομένων πλήρους κειμένου
H πρόσβαση στα τεύχη των 635 περιοδικών των παραπάνω συλλογών είναι δυνατή απ' ευθείας τόσο μέσω του JSTOR, όσο και μέσω των εργαλείων αναζήτησης και εντοπισμού ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ: EDS , Full Text Finder και ΒrowZine - όπως και με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση γίνεται με ταυτοποίηση της IP διεύθυνσης του Η/Υ σας, δηλ. από οποιονδήποτε Η/Υ βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του ΠΘ και απομακρυσμένα μέσω VPN (δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης)
Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Library, Information Science &
 Technology Abstracts
 (LISTA)
Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις βιβλίων, ερευνητικών αναφορών, πρακτικών συνεδρίων και άρθρων από περισσότερα από 600 περιοδικά. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1965 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.
Bιβλιοθηκονομίας και της Eπιστήμης της Πληροφόρησης
Οδηγός
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο MathSciNet Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Προσφέρει πρόσβαση σε κριτικές, περιλήψεις και βιβλιογραφικές πληροφορίες για μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας των μαθηματικών επιστημών.
Επιστήμες Μαθηματικών
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο MedLine Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
PubMed της National Library of Medicine
Επιστήμες Ιατρικής
Οδηγός 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

PsycINFO Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Περιέχει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις άρθρων από περισσότερα από 2.400 περιοδικά, καθώς και βιβλίων, διατριβών και τεχνικών εκθέσεων. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1800 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.
Επιστήμες ψυχολογίας
Οδηγός 
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |


Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Scopus Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης σε τίτλους επιστημονικών περιοδικών, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε πηγές Διαδικτύου και άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) άρθρων περιοδικών, που είναι συνδρομή της ΣΕΑΒ (HEAL-Link).
Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
  Οδηγός 
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

SPORTDiscus with Full Text
Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου
Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) άρθρων από περισσότερα από 440 περιοδικά ενώ περιλαμβάνει πάνω από 700.000 βιβλιογραφικές αναφορές από περίπου 1.200 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και από βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μεταπτυχιακές διατριβές - εργασίες και δικτυακούς τόπους. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1800 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για 2-4 ταυτόχρονους χρήστες (μέχρι 4 χρήστες μπορούν να εκτελούν αναζητήσεις στη βάση σε δεδομένη χρονική στιγμή). [Η πρόσβαση στους τίτλους των περιοδικών είναι δυνατή και μέσω του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα]
Επιστήμες Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
και Αθλιατρικής
Οδηγός 
Πρόσβαση
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Web of Science Αποτελεί υπηρεσία ευρετηρίασης βιβλιογραφικών αναφορών επιστημονικής αρθρογραφίας και περιλαμβάνει επτά (7) βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (βλ. περισσότερες πληροφορίες) Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
  Οδηγός 
Πρόσβαση
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Wilson Art Index
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πρόσβαση μέσω: EBSCOhost 
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Απ΄ ευθείας αναζήτηση βάσης 
Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων
 
Κάλυψη από 1985 ως σήμερα

Επιστήμες αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας κ.α., καθώς και θέματα τέχνης
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Wilson Art Index
 Retrospective
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πρόσβαση μέσω: EBSCOhost 
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Απ΄ ευθείας αναζήτηση βάσης 
Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων
 
Κάλυψη από 1929 ως 1984

Επιστήμες αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας κ.ά., καθώς και θέματα τέχνης
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

Wilson Art Museum
 Image Gallery
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πρόσβαση μέσω: EBSCOhost 
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Απ΄ ευθείας αναζήτηση βάσης 
Online συλλογή 90.000 υψηλής ποιότητας φωτογραφιών έργων τέχνης διαφόρων μουσείων.
 
Θέματα τέχνης
Πρόσβαση 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/odbs.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2009-10-16
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας