Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Σχετικά με τον Οδηγό Βοήθειας
Επεξήγηση εικονιδίων
Στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και στον Οδηγό Βοήθειας ορισμένες ενέργειες (π.χ. μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, προβολή αρχείου, κ.λπ.) δηλώνονται με συγκεκριμένα εικονίδια. Παρακάτω ακολουθεί η επεξήγηση των εικονιδίων αυτών.

Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων εικονιδίων:
Εικ. Περιγραφή Παρατηρήσεις Προέλευσης
 Απεικόνιση ενέργειας - Μετάβαση σε άλλη σελίδα Μετάβαση σε άλλη σελίδα Μεταφόρτωση (download) από το δικτυακό τόπο: http://www.ha.uth.gr/gr/index.asp
 Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μετάβαση σε άλλο σημείο της ίδιας σελίδας
Απεικόνιση ενέργειας - Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας
Απεικόνιση ενέργειας - Λογότυπο pdf - Ανοιγμα αρχείου μορφής pdf Ανοιγμα αρχείου μορφής .pdf Μεταφόρτωση (download) από το δικτυακό τόπο: http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/stronaHSC/hsc_ang.html
Απεικόνιση ενέργειας - Ανοιγμα αρχείου στο ίδιο παράθυρο Ανοιγμα αρχείου/σελίδας στο ίδιο παράθυρο Μεταφόρτωση (download) από το δικτυακό τόπο: http://www.deepnetexplorer.com/help/browse.asp
Απεικόνιση ενέργειας - Μετάβαση σε νέο παράθυρο Ανοιγμα αρχείου/σελίδας σε νέο παράθυρο Μεταφόρτωση (download) από το δικτυακό τόπο: http://www.grantsoffice.com/
Απεικόνιση ενέργειας - Φιλική Εκτύπωση Ιστοσελίδας Φιλική Εκτύπωση Ιστοσελίδας Μεταφόρτωση (download) από το δικτυακό τόπο: http://www.webstyleguide.com
Απεικόνιση πλήρους πρόσβασης Πλήρης Πρόσβαση Το εικονίδιο δημιουργήθηκε από την ομάδα ανάπτυξης & διαχείρισης του δικτυακού τόπου.
Απεικόνιση απαγόρευσης πρόσβασης Χωρίς Πρόσβαση Το εικονίδιο δημιουργήθηκε από την ομάδα ανάπτυξης & διαχείρισης του δικτυακού τόπου.
Απεικόνιση μερικής πρόσβασης Μερική Πρόσβαση Το εικονίδιο δημιουργήθηκε από την ομάδα διαχείρισης του δικτυακού τόπου.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/abt/07_05_01_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας