Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης εντάσσεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), διαθέτοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της (επιτόπιες και online) και στο ευρύτερο κοινό. Εδρεύει στην πόλη του Βόλου (Νομός Μαγνησίας) και λειτουργεί τα Παραρτήματά της στις πόλεις ή κτιριακά συγκροτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου υπάρχουν Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στα Παραρτήματά της συμπεριλαμβάνεται και το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή (Βόλος).
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Ιστορικό Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Αποστολή & Στόχοι Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Δομή & Οργάνωση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Κανονισμός Λειτουργίας Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παραρτήματα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Χάρτες & Εικονικές Περιηγήσεις Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Ωράριο Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Προσωπικό Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Θέσεις Εργασίας Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Πρακτική Ασκηση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Μέλη-Χρήστες Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Συλλογή Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Εκδηλώσεις-Επισκέψεις Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Αναπτυξιακά Εργα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-11-05
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας