Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ιστορικό Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη συστήθηκε και ξεκίνησε να λειτούργει από το Σεπτέμβριο του 1988, κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εξέλιξή της ακολούθησε κατά αντιστοιχία τα αναπτυξιακά βήματα του Ιδρύματος. Σημαντικό ρόλο, ωστόσο, στη συστηματική της οργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της έπαιξαν από τα μέσα της δεκαετίας του `90 τα αναπτυξιακά έργα που αναλαμβάνει.
 
Σημαντικές ημερομηνίες:
1988 -   Eναρξη λειτουργίας γραφείων διοίκησης (Αθήνα) με οργανωτικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Αλεξίου και του Παραρτήματος στο Πεδίο του Αρεως (Βόλος) με μη εξειδικευμένο προσωπικό [δύο (2) άτομα].
 
1990 -   Δωρεά του σπιτιού και της συλλογής του Κίτσου Μακρή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη λειτουργία Λαογραφικού Κέντρου ως Παράρτημα της Βιβλιοθήκης.
 
1992 -   Εναρξη λειτουργίας Παραρτήματος στο Παραλιακό Συγκρότημα (Παπαστράτου - Βόλος) και Παραρτήματος στην πόλη της Λάρισας για την υποστήριξη των αναγκών του Τμήματος Ιατρικής. Δικτυακή σύνδεση μεταξύ των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης. Ενίσχυση του προσωπικού με τρεις (3) βιβλιοθηκονόμους και άλλο μη εξειδικευμένο προσωπικό.
 
1994 -   Απόφαση μεταφοράς της Διοίκησης της Βιβλιοθήκης στην πόλη του Βόλου.
 
1995 -   Λειτουργία γραφείου Διοίκησης στο Βόλο με οργανωτικό υπεύθυνο τον Δρ. Ιωάννη Κλαψόπουλο. Υποβολή πρότασης για το έργο της Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ Ι. Τίθεται σε ισχύ ο πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (1995).
 
1996 -   Εγκριση πρότασης έργου Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ Ι. Εναρξη λειτουργίας Παραρτήματος στην πόλη της Καρδίτσας και των Τρικάλων για την υποστήριξη των Τμημάτων Κτηνιατρικής και ΤΕΦΑΑ αντίστοιχα. Ενίσχυση του προσωπικού με εξειδικευμένο προσωπικό βιβλιοθηκονομίας, πληροφορικής και γραμματειακής υποστήριξης. Σύνολο προσωπικού: είκοσι τρία (23) άτομα πλήρους απασχόλησης.
 
1997 -   Ανάπτυξη Δικτυακού τόπου (web site) και στελέχωση Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.
 
1998 -   Διεξαγωγή 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ενίσχυση του προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή με ειδικότητες αρχειονομίας, φιλολογίας και συντήρησης. Σύνολο προσωπικού: είκοσι τρία (29) άτομα πλήρους απασχόλησης.
 
1999 -   Μετακόμιση των γραφείων Διοίκησης στο Παραλιακό Συγκρότημα (Παπαστράτου - Βόλος).
 
2001 -   Υποβολή πρότασης για το έργο της Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Τίθεται σε ισχύ ο αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (2001).
 
2002 -   Εγκριση πρότασης έργου Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ενίσχυση του προσωπικού με εξειδικευμένο προσωπικό. Ορισμός του Δρ. Ιωάννη Κλαψόπουλου από Οργανωτικό Υπεύθυνο σε Προϊστάμενο Βιβλιοθήκης.
 
2003 -   Εναρξη λειτουργίας δεύτερου Παραρτήματος στην πόλη της Λάρισας και τρίτου Παραρτήματος στην πόλη του Βόλου για την υποστήριξη του Τμήματος Βιοχημείας και της Σχολής Γεωπονικών Σχολών αντίστοιχα.
 
2005 -   Εναρξη λειτουργίας Νέας Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο κτίριο της πρώην τράπεζας Αθηνών. Μετακόμιση των γραφείων Διοίκησης της Βιβλιοθήκης. Λήξη λειτουργίας των Παραρτημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (Πεδίο Αρεως) και Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου (Παπαστράτου).
 
Αλλαγή ονομασίας σύμφωνα με το Ν.3404 (17 Οκτωβρίου 2005 - Αρ. Φύλλου 260 - άρθρο 16) από "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" σε "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ".
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/his.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-11-05
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας