Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στο εξωτερικό αναγνωστικό/ερευνητικό κοινό, τόσο επιτόπιες, όσο και ηλεκτρονικές (online) υπηρεσίες - μέσω των εγκαταστάσεών της (Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της) μέσω του web site της αντίστοιχα.
 
Η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ελεύθερη και δωρεάν για τα Μέλη της Βιβλιοθήκης. Σχετικές πληροφορίες δίνονται επιτόπια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και από τις πληροφοριακές ιστοσελίδες του web site.
 

Σχετικές ιστοσελίδες: Μέλη - Χρήστες Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Αλφαβητική λίστα παρεχόμενων υπηρεσιών και κατάσταση πρόσβασης:
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Αίθουσες μελέτης/εργασιών Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΟΧΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ)
Αναζήτηση Πληροφοριακών Πηγών: 
Online αναζήτηση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ)
Αναζήτηση στα ράφια  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΟΧΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ)
Δανεισμός - Ανανέωση - Κράτηση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΟΧΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΟΧΙ)
Διαδανεισμός (άρθρα - άλλο υλικό) Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΟΧΙ)
Πληροφοριακή Υποστήριξη & Εκπαίδευση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ)
Υποστήριξη μαθημάτων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΟΧΙ)
Υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ)
Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
(χρήση Η/Υ, εκτυπώσεις, φωτοαντιγραφικά, κλπ.)
Γραφικό απεικόνισης online πρόσβασης (κατάσταση: ΟΧΙ) Γραφικό απεικόνισης επιτόπιας πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Μελών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ) Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης Επισκεπτών Βιβλιοθήκης (κατάσταση: ΝΑΙ)

Υπόμνημα εικονιδίων πρόσβασης
Πλήρης πρόσβαση Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης (κατάσταση: ΝΑΙ) Χωρίς πρόσβαση Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης (κατάσταση: ΟΧΙ) Μερική πρόσβαση Γραφικό απεικόνισης πρόσβασης (κατάσταση: ΜΕΡΙΚΩΣ)
  O: Online πρόσβαση
L: Επιτόπια πρόσβαση (*)
M: Μέλη Βιβλιοθήκης
V: Επισκέπτες
 
(*) Πρόσβαση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της [βλ. αναλυτικά Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-21
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας