Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Χρήση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Τα Μέλη και οι Επισκέπτες των επιτόπιων σημείων πρόσβασης της Βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτημάτα της) έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των εργασιών τους (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ) ή να αιτούνται τη χρήση του στο αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης (ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ). Σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται πρόβλημα διαθεσιμότητας του εξοπλισμού λόγω τεχνικού προβλήματος αναρτάται σχετική ανακοίνωση επιτόπια.
 

 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Χρήση Εξοπλισμού Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
 
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Κεντρική Βιβλιοθήκη
Παραρτήματα:
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Σχολής Επιστημών Υγείας Ι
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Σχολής Επιστημών Υγείας ΙΙ
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Σχολή Θετικών Επιστημών

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 
Παρεχόμενες Χρήσεις Εξοπλισμού
 
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός διατίθεται στα μέλη και στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μόνο για τις παρακάτω επιτρεπόμενες χρήσεις. Οταν προσφέρεται στους χρήστες αυτόνομη χρήση του εξοπλισμού η Βιβλιοθήκη παρέχει οδηγίες χρήσης. Οι χρήστες φέρουν την ευθύνη για την ακεραιότητα του εξοπλισμού αυτού και του πληροφοριακού υλικού που επεξεργάζονται, καθώς και για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για διαφορετικές από τις παρακάτω αναφερόμενες χρήσεις (π.χ. χρήση chat, εγκατάσταση προγραμμάτων στους Η/Υ κλπ.). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη επιτρεπόμενη χρήση του εξοπλισμού, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης απομακρύνει τον χρήστη από τον εξοπλισμό και αναφέρει το ονοματεπώνυμό του στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.
 • Αναπαραγωγή Πληροφοριακών Υλικών της συλλογής της Βιβλιοθήκης [Εκτυπωτής (printer), Σαρωτής (scanner), Φωτοτυπικό μηχάνημα]
 • Επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. συγγραφή εργασιών) [Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ-PC)]
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές (online) υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης [Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ-PC)]
 • Πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης [Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ-PC), Αναγνώστης μικροφίλμ, Προτζέκτορας]
 • Χρέωση 0,03 ευρώ ανα σελίδα (εκτύπωση ή φωτοαντίγραφα)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Αναγνώστης μικροφίλμ [Αυτόνομη Χρήση]
 • Εκτυπωτής (printer) [Εμμεση Χρήση]
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ-PC) [Αυτόνομη Χρήση]
 • Προτζέκτορας - Βιντεοπροβολέας [Αυτόνομη Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
 • Σαρωτής (scanner) [Αυτόνομη Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Σαρωτής (scanner)[Εμμεση Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
 • Φωτοτυπικό μηχάνημα[Εμμεση Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Εκτυπωτής (printer)[Εμμεση Χρήση]
 • Σαρωτής (scanner)[Εμμεση Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι
[ΛΑΡΙΣΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]
 [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Εκτυπωτής (printer)[Εμμεση Χρήση]
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ-PC)[Αυτόνομη Χρήση]
 • Σαρωτής (scanner)[Εμμεση Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Εκτυπωτής (printer)[Εμμεση Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ-PC)[Αυτόνομη Χρήση]
 • Φωτοτυπικό μηχάνημα[Αυτόνομη Χρήση]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Εκτυπωτής (printer) [Εμμεση Χρήση]
 • Σαρωτής (scanner) [Εμμεση Χρήση μετά από έγκριση αίτησης]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ [ Διατίθεται ο εξής εξοπλισμός ]
 • Εκτυπωτής (printer) [Εμμεση Χρήση]
 • Φωτοτυπικό μηχάνημα [Αυτόνομη Χρήση]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/esh.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-09-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας