Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιστροφές βιβλίων (και άλλων υλικών) δανεισμένων από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
Από τη Δευτέρα 9/10/2023 (καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από 09:30 έως 15:00) όσοι έχουν δανειστεί βιβλία (ή άλλο υλικό) από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΘ στο Βόλο θα μπορούν να τα επιστρέφουν στην αίθουσα Α16 (εργαστήριο Η/Υ μεταπτυχιακών προγραμμάτων) του 1ου ορόφου του κτιρίου Ματσάγγου του Οικονομικού Τμήματος του ΠΘ (η διεύθυνση του κτιρίου είναι 28ης Οκτωβρίου 78 με Παύλου Μελά, 38333 Βόλος - η είσοδος γίνεται από την οδό Παύλου Μελά).

Λόγω του περιορισμένου χώρου αποθήκευσης, οι επιστροφές είναι δυνατές μόνο για τους παρακάτω λόγους:

α) για την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων και άλλου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την ορκωμοσία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος (οι βεβαιώσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες γραμματείες), και

β) στην περίπτωση μεταγραφής σε άλλο Πανεπιστήμιο, απόσπασης ή μετάταξης σε άλλο φορέα, συνταξιοδότησης και για κάθε άλλο λόγο αποχώρησης από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη παραταθεί συνολικά η προθεσμία επιστροφής για όλα τα βιβλία που έχουν δανειστεί από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, ενώ η σχετική προθεσμία θα παρατείνεται συνεχώς μέχρι την επαναλειτουργία του κτιρίου.


Σχετικές ιστοσελίδες: Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Σύντομοι κανονισμοί για την υπηρεσία του Δανεισμού

Διάρκεια Δανεισμού
 
Η διάρκεια δανεισμού του υλικού εξαρτάται από την ιδιότητα του Μέλους και υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες.
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα παρακάτω δικαιώματα δανεισμού:
 
Δικαιώματα Δανεισμού ανά Ιδιότητα Μέλους
 
  Ιδιότητα Αρ. Τεκμηρίων   Ημέρες    
  Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες 15 35  
  Προπτυχιακοί φοιτητές 10 21  
  Μεταπτυχιακοί φοιτητές 10 28  
  Υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΘ 15 28  
  Προσωπικό ΠΘ 5 21  
  Ερευνητές εκτός ΠΘ 4 28  
  Εξωτερικό κοινό 3 14  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανανέωση δανεισμού
 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τρεις (3) φορές διαδοχικά, με την προϋπόθεση ότι το δανεισμένο υλικό δεν χρειάζεται στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλο Μέλος και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν λήξει ο χρόνος επιστροφής του. Η χρονική διάρκεια της κάθε ανανέωσης είναι ίση με αυτή του δανεισμού. Η ανανέωση μπορεί να γίνει με σύνδεση στο λογαριασμό του μέλους στο νέο πληροφοριακό σύστημα του
Ηλεκτρονικού Καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης (στις σελ. 20-25 του συνοπτικού οδηγού χρήσης του OPAC δείτε πως θα δημιουργήσετε λογαριασμό στον OPAC και και τον τρόπο που θα μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά τις ανανεώσεις και τις κρατήσεις τεκμηρίων χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη). Εναλλακτικά η ανανέωση μπορεί να γίνει επιτόπια με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή της ταυτότητας μέλους ή τηλεφωνικά. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό (δηλ. αυτό του οποίου η περίοδος δανεισμού έχει λήξει) γίνεται μόνο αν καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Κρατήσεις Υλικού
 
Ολη η συλλογή "Κανονικής Διάρκειας Δανεισμού" μπορεί να δανείζεται μετά από κράτηση. Ο αριθμός των κρατήσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 40% του συνόλου του υλικού που δικαιούται να δανειστεί το κάθε Μέλος. Οι κρατήσεις γίνονται προφορικά και ισχύει πάντα η σειρά προτεραιότητας. Η χρονική διάρκεια που μπορεί ένα τεκμήριο να μένει κρατημένο είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, ενώ ο μέγιστος αριθμός μελών που μπορούν να κάνουν κράτηση για κάθε τεκμήριο είναι τρία (3).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανάκληση Υλικού
 
Κάθε δανεισμένο τεκμήριο μπορεί να ανακληθεί από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Μέλη πρέπει να επιστρέψουν το υλικό μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την επιβεβαίωση της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, γραπτά, ή με αποστολή e-mail.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επιστροφή Υλικού
 
Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται ως εξής:
  • * μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του υλικού.
  • * σε περιπτώσεις ανάκλησης υλικού, την ημέρα που αναγράφεται στην ειδοποίηση.
  • * την ημερομηνία λήξης ισχύος της ταυτότητας Μέλους.
Το δανεισμένο υλικό παραδίδεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης από το οποίο έχει δανειστεί.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πρόστιμα Καθυστερημένης Επιστροφής Υλικού
 
Σε κάθε Μέλος της Βιβλιοθήκης, που καθυστερεί να επιστρέψει ή να ανανεώσει δανεισμένο υλικό την καθορισμένη ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονται από την ημέρα επιστροφής του δανεισμένου υλικού, ή μετά την πάροδο δύο ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης παραλαβής ειδοποίησης για ανάκληση δανεισμένου υλικού.
 
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η αξία του προστίμου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ημέρα για κάθε ληξιπρόθεσμο αντικείμενο που οφείλει να επιστρέψει το Μέλος της Βιβλιοθήκης. Το ύψος των προστίμων, καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα πρόστιμα εισπράττονται από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων αντικειμένων.
 
Τα Μέλη που είναι χρεωμένα με ληξιπρόθεσμα βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης δεν έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μέχρι την ημερομηνία καταβολής του προστίμου σε εκείνα τα Μέλη που αρνούνται να καταβάλουν το παραπάνω πρόστιμο.
 
Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΔΕΝ υποχρεούται να ειδοποιήσει τα Μέλη για ληξιπρόθεσμο υλικό. Η έγκαιρη επιστροφή του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών της Βιβλιοθήκης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χαμένο και Φθαρμένο Υλικό
 
Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του Μέλους μέχρι να επιστραφεί. Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς, το Μέλος οφείλει να αναφέρει στο Προσωπικό τη σχετική απώλεια ή φθορά.
 
Το Μέλος υποχρεούται να αντικαταστήσει το τεκμήριο ή να καταβάλει όλα τα έξοδα αντικατάστασης αυτού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στο Προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή του αντίστοιχου Παραρτήματος από το οποίο δανείστηκε το τεκμήριο.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης της Βιβλιοθήκης (κεφ. 7.1, σελ. 11-16) αναφέρονται αναλυτικά όλες οι σχετικές με την Υπηρεσία Δανεισμού διατάξεις.
 
Εσωτερικός Διαδανεισμός
 
Στις περιπτώσεις που ένα μέλος έχει εντοπίσει και επιθυμεί το δανεισμό τεκμηρίου, που βρίσκεται σε Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του ΠΘ διαφορετικής πόλης από εκείνη που βρίσκεται, μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία του "Εσωτερικού Διαδανεισμού".
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/loan.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2016 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας