Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας οριοθετείται το πλαίσιο και καθορίζονται οι βασικοί κανόνες της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙ.ΚΕ.Π.) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4957/2022). Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά την 282/25-11-2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε ομόφωνα το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΙ.ΚΕ.Π. του Π.Θ. (σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 124 του ν. 4957/2022 στο Π.Θ. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα του με τίτλο "Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας")
 
 
Διάθεση Κανονισμού Λειτουργίας
 
Το πλήρες κείμενο του του νέου Κανονισμού Λειτουργίας διατίθεται στις παρακάτω μορφές ηλεκτρονικών αρχείων αξιολογημένων σε θέματα προσβασιμότας:

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/reg.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-08-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2023-01-17
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2023 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας