Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ηλεκτρονικός Κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης
 
Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) είναι δυνατή η αναζήτηση στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και των Βιβλιοθηκών 16 άλλων Ελληνικών ΑΕΙ που συμμετέχουν στο σύστημα ILSaS. Επισημαίνεται ότι μέσω του OPAC παρέχονται σύγχρονες προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού, κράτησης τεκμηρίων κλπ.

Σε συνέχεια της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με τα πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία): α) ολοκληρώθηκε την 11/11/2022 η ενσωμάτωση των εγγραφών της συλλογής του πρώτην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) με τον ενιαίο κατάλογο της συλλογής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ, β) το επόμενο διάστημα, με ειδική χρηματοδότηση από έργο ΕΣΠΑ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και η ενοποίηση του καταλόγου των Παραρτημάτων που υπάγονται στο Τμήμα της "Γαιόπολις" (πρόκειται για πιο σύνθετη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει τρεις συλλογές που βρίσκονται στη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα). Μέχρι την ενοποίηση των δύο καταλόγων, οι χρήστες της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να επισκέπτονται τον αντίστοιχο επιμέρους κατάλογο του συστήματος ILSaS.
 Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό χρήσης του OPAC σε μορφή pdf: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/UthLibrary_using_OPAC.pdf (ο οδηγός ισχύει και για τους δύο καταλόγους, καθώς χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό: Sierra)
 
Το σύστημα ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναπτύχθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με κωδικό MIS 304202 «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» και του Υποέργου 3 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" πράξης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" και κωδικό MIS 304179 (με έργα του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" αναπτύχθηκαν και οι OPAC των Βιβλιοθηκών των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-05-19
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας