Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Δανεισμός
Στα Μέλη της Βιβλιοθήκης παρέχεται η επιτόπια υπηρεσία του Δανεισμού, δηλαδή της χρήσης - με προσωπική τους ευθύνη- υλικού της συλλογής για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός των χώρων της Βιβλιοθήκης. Σημειώνεται πως το δικαίωμα του δανεισμού είναι προσωπικό και δε μεταβιβάζεται.
 
Παρακάτω αναφέρονται σύντομα οι Κανόνες Δανεισμού.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:

Διάρκεια Δανεισμού
 
Η διάρκεια δανεισμού του υλικού εξαρτάται από την ιδιότητα του Μέλους και υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες.
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα παρακάτω δικαιώματα δανεισμού:
 
Δικαιώματα Δανεισμού ανά Ιδιότητα Μέλους
 
  Ιδιότητα Αρ. Τεκμηρίων   Ημέρες    
  Μέλη ΔΕΠ και Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80 15 35  
  Προπτυχιακοί φοιτητές 10 21  
  Μεταπτυχιακοί φοιτητές 10 28  
  Υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΘ 15 28  
  Προσωπικό ΠΘ 5 21  
  Ερευνητές εκτός ΠΘ 10 28  
  Εξωτερικό κοινό 5 14  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανανέωση δανεισμού
 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τρεις (3) φορές διαδοχικά, με την προϋπόθεση ότι το δανεισμένο υλικό δεν χρειάζεται στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλο Μέλος και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν λήξει ο χρόνος επιστροφής του. Η χρονική διάρκεια της κάθε ανανέωσης είναι ίση με αυτή του δανεισμού. Η ανανέωση μπορεί να γίνει επιτόπια με την επίδειξη της ταυτότητας Μέλους ή τηλεφωνικά. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό γίνεται μόνο αν καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Κρατήσεις Υλικού
 
Ολη η συλλογή "Κανονικής Διάρκειας Δανεισμού" μπορεί να δανείζεται μετά από κράτηση. Ο αριθμός των κρατήσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 40% του συνόλου του υλικού που δικαιούται να δανειστεί το κάθε Μέλος. Οι κρατήσεις γίνονται προφορικά και ισχύει πάντα η σειρά προτεραιότητας. Η χρονική διάρκεια που μπορεί ένα τεκμήριο να μένει κρατημένο είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, ενώ ο μέγιστος αριθμός μελών που μπορούν να κάνουν κράτηση για κάθε τεκμήριο είναι τρία (3).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανάκληση Υλικού
 
Κάθε δανεισμένο τεκμήριο μπορεί να ανακληθεί από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Μέλη πρέπει να επιστρέψουν το υλικό μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την επιβεβαίωση της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, γραπτά, ή με αποστολή e-mail.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επιστροφή Υλικού
 
Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται ως εξής:
  • * μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του υλικού.
  • * σε περιπτώσεις ανάκλησης υλικού, την ημέρα που αναγράφεται στην ειδοποίηση.
  • * την ημερομηνία λήξης ισχύος της ταυτότητας Μέλους.
Το δανεισμένο υλικό παραδίδεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης από το οποίο έχει δανειστεί.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πρόστιμα Καθυστερημένης Επιστροφής Υλικού
 
Σε κάθε Μέλος της Βιβλιοθήκης, που καθυστερεί να επιστρέψει ή να ανανεώσει δανεισμένο υλικό την καθορισμένη ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονται από την ημέρα επιστροφής του δανεισμένου υλικού, ή μετά την πάροδο δύο ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης παραλαβής ειδοποίησης για ανάκληση δανεισμένου υλικού.
 
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η αξία του προστίμου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ημέρα για κάθε ληξιπρόθεσμο αντικείμενο που οφείλει να επιστρέψει το Μέλος της Βιβλιοθήκης. Το ύψος των προστίμων, καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα πρόστιμα εισπράττονται από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων αντικειμένων.
 
Τα Μέλη που είναι χρεωμένα με ληξιπρόθεσμα βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης δεν έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μέχρι την ημερομηνία καταβολής του προστίμου σε εκείνα τα Μέλη που αρνούνται να καταβάλουν το παραπάνω πρόστιμο.
 
Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΔΕΝ υποχρεούται να ειδοποιήσει τα Μέλη για ληξιπρόθεσμο υλικό. Η έγκαιρη επιστροφή του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών της Βιβλιοθήκης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χαμένο και Φθαρμένο Υλικό
 
Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του Μέλους μέχρι να επιστραφεί. Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς, το Μέλος οφείλει να αναφέρει στο Προσωπικό τη σχετική απώλεια ή φθορά.
 
Το Μέλος υποχρεούται να αντικαταστήσει το τεκμήριο ή να καταβάλει όλα τα έξοδα αντικατάστασης αυτού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στο Προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή του αντίστοιχου Παραρτήματος από το οποίο δανείστηκε το τεκμήριο.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_03.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας