Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Πληροφοριακή Υποστήριξη & Εκπαίδευση
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει να αναβαθμίσει σταδιακά την πληροφοριακή υποστήριξη & εκπαίδευση των χρηστών των υπηρεσιών της. Ο βασικός προσανατολισμός της ΒΙΚΕΠΠΘ είναι να συμβάλει στην επάρκεια αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριακών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ και του ευρύτερου κοινού που κάνει χρήση των παρεχόμενων πηγών βιβλιογραφικού υλικού.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αναπτύσσονται τρεις δράσεις:
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πληροφοριακή Εκπαίδευση
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πληροφοριακή Υποστήριξη
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Υποστηρικτικά Υλικά
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Σεμινάρια

Πληροφορίες για Πρωτοετείς Φοιτητές
 
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ καλωσορίζει όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του Ιδρύματος και τους εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους.Κατεβάστε σε μορφή pdf το φυλλάδιο της Βιβλιοθήκης που σας αφορά το οποίο περιλαμβάνει σύντομες οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με την πρόσβαση στις πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Η εγγραφή σας ως μέλος της ΒΚΠ του ΠΘ γίνεται με την υποβολή αίτησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή τα Παραρτήματα της και χρήση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (βλ. εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

Α. Φυλλάδιο Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τους φοιτητές των Τμημάτων του Βόλου εκτός της Γεωπονικής Σχολής ή
Β. Φυλλάδιο Παραρτημάτων για τους φοιτητές των Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και των Τμημάτων της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας.

Στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης (http://www.lib.uth.gr) θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις παρεχόμενες πηγές και υπηρεσίες της, ενώ για γενικότερες πληροφορίες υπηρεσιών του Ιδρύματος που σας αφορούν (υπηρεσίες διαδικτύου, ηλεκτρονική γραμματεία κλπ.). επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.uth.gr/welcome
 
Πληροφοριακή Εκπαίδευση
 
Αποτελείται από σεμινάρια προσαρμοσμένα σε ομάδες/κατηγορίες μελών, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση στο χειρισμό πληροφοριακών εργαλείων, στη στρατηγική βιβλιογραφικής αναζήτησης, καθώς και στη διαχείριση διάφορων πληροφοριακών πηγών. Τα σεμινάρια διεξάγονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα παραρτήματά της.
 
Περιεχόμενο και πρόγραμμα σεμιναρίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 
Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Εισαγωγικό σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης". Διεξάγεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με πρόγραμμα που σχεδιάζεται από τη Βιβλιοθήκη. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής του και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Συνοπτικό περιεχόμενο: είναι συνολικής διάρκειας 2-3 ωρών και αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠΘ (δικτυακός τόπος Κέντρου Δικτύου, χρήση e-mail, webmail, VPN, ΕΥΔΟΞΟΣ, Ηλεκτρονική Γραμματεία) [διεξάγεται από προσωπικό του Κέντρου Δικτύων και της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης]
 • Βασικές δεξιότητες χρήσης συλλογής και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης (οργάνωση και περιεχόμενο συλλογής, δικτυακός τόπος Βιβλιοθήκης, ανάγνωση και σύνταξη βιβλιογραφίας, δομή επιστημονικών εργασιών, ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών, σύστημα online επικοινωνίας και βοήθειας, σύστημα ταυτόχρονης αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών Μuse)
 • Προσανατολισμός και κίνηση στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης


 • Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων (αρχεία pdf):
  Παρουσίαση (διαφάνειες) σεμιναρίου προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
  Άσκηση ανάγνωσης και αναζήτησης βιβλιογραφίας σεμιναρίου προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους

  Ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια αντίστοιχου σεμιναρίου αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση mbal@lib.uth.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία (τηλ. 24210 06326, υπεύθυνος κ. Μ. Μπαλατζάρας) .


  Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Εισαγωγικό σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης". Διεξάγεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με πρόγραμμα που σχεδιάζεται από τη Βιβλιοθήκη. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής του και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

  Συνοπτικό περιεχόμενο: είναι συνολικής διάρκειας 3 ωρών και αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
 • Βασικές υπηρεσίες Δικτύου ΠΘ (δικτυακός τόπος Κέντρου Δικτύου και χρήση VPN)
 • Βασικές έννοιες πληροφοριακής παιδείας
 • Βασικές δεξιότητες χρήσης συλλογής και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης (οργάνωση και περιεχόμενο συλλογής, δικτυακός τόπος Βιβλιοθήκης, ανάγνωση και σύνταξη βιβλιογραφίας, δομή επιστημονικών εργασιών, ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών, σύστημα online επικοινωνίας και βοήθειας, βάσεις δεδομένων [βιβλιογραφικές & πλήρους κειμένου], ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, ανάκτηση επιστημονικών άρθρων σε μορφή pdf, σύστημα ταυτόχρονης αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών Μuse)
 • Προσανατολισμός και κίνηση στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

 • Αναλυτικό πρόγραμμα και ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γραφικό απεικόνισης μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

  Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων (αρχεία pdf):
  Παρουσίαση (διαφάνειες) σεμιναρίου μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
  Άσκηση ανάγνωσης και αναζήτησης βιβλιογραφίας σεμιναρίου μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους

  Ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια αντίστοιχου σεμιναρίου αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση mbal@lib.uth.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία (τηλ. 24210 06326, υπεύθυνος κ. Μ. Μπαλατζάρας) .

  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 


  Πληροφοριακή Υποστήριξη
   
  Εξατομικευμένη υποστήριξη από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στη χρήση των προσφερόμενων εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριακών πηγών.
   
  Επιτόπια:
  • Κεντρική Βιβλιοθήκη: Υπηρεσία (υπηρεσία σε ανάπτυξη - δεν προσφέρεται ακόμη)
  • Παραρτήματα Κεντρικής Βιβλιοθήκης: Δεν προσφέρεται ακόμη (η ανάπτυξη και το εύρος της παρεχόμενης υποστήριξης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και τη διαθεσιμότητα χρόνου του προσωπικού που στελεχώνει κάθε Παράρτημα). Η υπηρεσία δεν προσφέρεται από το Παράρτημα "Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή".
  Online: Υπηρεσία "Ρωτήστε μας!Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 


  Υποστηρικτικά Υλικά
   
  Οδηγοί υπηρεσιών και άλλο υλικό σε έντυπη μορφή προσφερόμενο επιτόπια στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στα Παραρτήματά της και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Online Οδηγού Υπηρεσιών ΒιβλιοθήκηςΕικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 


  Σεμινάρια
   
  Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει τη διοργάνωση ή τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα βιβλιοθηκών και πληροφόρησης συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών σε βιβλιοθήκες και άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης. Παρακάτω αναφέρονται με χρονολογική σειρά ορισμένα από τα σεμινάρια που έχουν λάβει χώρα.

  Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης
   
  Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργάνωσει για 5η φορά το σεμινάριο:«Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης» για την εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθηκών στην οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης.
   
  Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παν. Θεσσαλίας (Βόλος). Η διάρκειά του ήταν τέσσερις (4) μέρες: από 6 ως 9 Μαρτίου 2007.
   
  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
   | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
  Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/iltr.asp
  Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
  Ημ/νία ανανέωσης: 2012-10-02
  Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
  Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας