Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παραρτήματα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο εγκαινιάστηκε την 9/4/2005 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και άρχισε να λειτουργεί κανονικά από την Τρίτη 19/4/2005.


Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Στοιχεία Επικοινωνίας (π.χ. Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax)
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Ωράριο Λειτουργίας  
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Προσφερόμενες Υπηρεσίες  
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Αίθουσες Συλλογής & Υπηρεσιών (αρχείο μορφής .pdf - άνοιγμα σε νέο παράθυρο) 
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Στοιχεία πρόσβασης (χάρτες)  
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  Ιστορικό Βιβλιοθήκης  
 
   Φωτογραφία κτιρίου Τράπεζας Αθηνών
Φωτογραφία κτιρίου Τράπεζας Αθηνών, 1925 (φωτ. αρχείο Ζημέρη).
Προέλευση φωτογραφίας 

Εξοπλισμός
 
Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του κτιρίου (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) προέρχεται από την υλοποίηση των έργων (βλ. δίπλα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του ΥΠΕΠΘ, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 
    Eργα Εξοπλισμού:
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (MIS 84132, προϋπολογισμός: 440.205 ευρώ, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών επίπλων βιβλιοστασίων-αναγνωστηρίων, γραφείου, εργαστηριακών πάγκων κλπ.)
     
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (MIS 57993, προϋπολογισμός: 185.706,15 ευρώ, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού απαραίτητου για την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης: σαρωτής βιβλίων, λογισμικό, αναβάθμιση αναγνώστη μικροφίλμ, φωτοτυπικό μηχάνημα, Η/Υ χρηστών, προσωπικού και ΑμεΑ, εκτυπωτές, σαρωτές, συσκευή αντιγράφων ασφαλείας, αναβάθμιση servers, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κλπ.)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_loc/cl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-09-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας