Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ωράριο Βιβλιοθήκης
Το ωράριο λειτουργίας της Bιβλιοθήκης διαμορφώνεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές αναγνωρίζονται κάθε φορά. Το ωράριο καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου μετά από εισήγηση του Οργανωτικού Υπευθύνου της Βιβλιοθήκης και σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει για το επόμενο χρονικό διάστημα επειδή έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες στους χώρους του υπογείου και ισογείου. Η επικοινωνία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη γίνεται ηλεκτρονικά (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα) και από τη Δευτέρα 9/10/2023 και τηλεφωνικά (Δευτέρα-Παρασκευή από 09:30 έως 15:00) στα τηλ. 24210 06300 και 24210 06301. Την τρέχουσα εβδομάδα προβλέπεται να αρχίσει ο καθαρισμός του κτιρίου από λάσπη και κατεστραμμένο εξοπλισμό και υλικά, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο τεχνικός έλεγχος ώστε να καταστεί δυνατή εκτίμηση των απαραίτητων επισκευών, παρεμβάσεων και προμηθειών για την επαναλειτουργία του κτιρίου.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης λειτουργούν πλήρως, ενώ από τη Δευτέρα 9/10/2023 θα λειτουργεί κανονικά το Παράρτημα του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή και από την Τρίτη 10/10/2023 το Παράρτημα στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στο Βόλο.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
Δευτέρα 05/02/2024 - Παρασκευή 23/02/2024: 8:30 - 18:00
Από τη Δευτέρα 26/02/2024 ισχύει το κανονικό ωράριο λειτουργίας

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Τρέχον ωράριο
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Περίοδος διακοπών
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Επίσημες αργίες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Εκτακτες περιπτώσεις
 

ΤΡΕΧΟΝ ΩΡΑΡΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
--------- --------
---- -----
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
   

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 15:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:15 - 17:45

Δευτέρα - Παρασκευή
08:30 - 16:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 15:00

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:30 - 16:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 15:00
Ωρες κοινού:
09:00-14:00

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα & Καλοκαίρι), τα Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργούν με μειωμένο ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Στις επίσημες αργίες του έτους, όπως ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε λειτουργεί.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριό της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως έλλειψη προσωπικού, υπηρεσιακές λειτουργίες, κ.λπ. Τυχόν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, ανακοινώνονται στο web site της Βιβλιοθήκης και στους πίνακες ανακοινώσεων των Παραρτημάτων.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/ohr.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-21
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-07-20
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας