Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Δομή & Οργάνωση Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Ν. 1268/1982 και τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΔ 224/1995), αποτελεί αυτοτελή, ενιαία και αποκεντρωμένη Υπηρεσία, η οποία από διοικητική άποψη αντιστοιχεί με Διεύθυνση. Η Υπηρεσία έχει έδρα το Βόλο και αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και όλα τα Παραρτήματά της, ανεξάρτητα από το κτιριακό συγκρότημα ή την πόλη στην οποία αυτά στεγάζονται.
 
Η Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά απ' ευθείας στον Πρύτανη και διευθύνεται από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Ο τελευταίος συμμετέχει στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης και την ενημερώνει κατά τις συνεδριάσεις της για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα της Βιβλιοθήκης. Ακόμη έχει καθολική ευθύνη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας και του προσωπικού της. Η δομή και οργάνωση της Υπηρεσίας αποτυπώνεται στον τρέχοντα Εσωτερικό Κανονισμό Βιβλιοθήκης, που διαμορφώνεται κάθε φορά, έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται τόσο στις ανάγκες τις δικές της και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, όσο και στις εξελίξεις (εθνικές - διεθνείς) στο χώρο της επιστήμης της πληροφόρησης.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Εσωτερικός Κανονισμός
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διεύθυνση
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Κεντρική Βιβλιοθήκη
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Προσωπικό
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Κανονισμός Λειτουργίας (2001) - κεφάλαιο 8, σελ. 23-41.
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  • Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος: 1995 -
     
  • Αλεξίου Χρήστος: 1998-1994 (Οργανωτικός Υπεύθυνος)
[ βλέπε περισσότερα: σελ. 26-27
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης ήταν συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου που λειτουργούσε ως σύνδεσμος της Βιβλιοθήκης με την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΘ. Μετά τη συγχώνευση με τα πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) το 2019 οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΠΘ, ενώ κάθε Τμήμα ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ ως εκπρόσωπο για ακαδημαϊκά θέματα βιβλιοθήκης για τη σχετική επικοινωνία με τη Διοίκηση της Δ/νσης Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της πολιτικής της Βιβλιοθήκης από όλο το προσωπικό της. Επίσης έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της συλλογής και των υπηρεσιών της, του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής της υποδομής.
[ βλέπε περισσότερα: σελ. 27
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης ανήκουν όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σχέσης τους με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η Βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να απασχολεί επικουρικά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΘ σε οποιοδήποτε Τμήμα της Βιβλιοθήκης. Η ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/str.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-09-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας