Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αποστολή & Στόχοι Βιβλιοθήκης
Η δήλωση της αποστολής και των στόχων της Βιβλιοθήκης αποτελεί το βασικό οδηγό για την καθημερινή πρακτική της, καθώς και για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των ενεργειών ανάπτυξης και αναβάθμισης των πληροφοριακών υπηρεσιών και εσωτερικών λειτουργιών της, αξιοποιώντας τα κάθε φορά νέα εργαλεία δουλειάς. Ο άξονας αυτός δράσης αναθεωρείται, όταν κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των εξελίξεων στο χώρο του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντός της.
 
Η αποτύπωση της δήλωσης και κοινοποίησή της στον Κανονισμό Λειτουργίας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για το χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης ως πληροφοριακή υπηρεσία ενταγμένη στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Κανονισμός Λειτουργίας (2001) -σελ. 4-:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τους παρακάτω στόχους:
 • Το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της.
 • Τη συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση του αρχειακού και μουσειακού και γενικότερα πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού.
 • Την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.
 • Τη συμμετοχή στον τεχνικό σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΘ.
 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους χρήστες.
 • Την ανάπτυξη του ρόλου της βιβλιοθήκης ως φορέα της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια βίου εκπαίδευσης.
 • Τη συμβολή στη διαμόρφωση καινοτομίας στο χώρο των βιβλιοθηκών και της επιστήμης της πληροφόρησης.
 • Τη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου και περιβάλλοντος (φυσικού - ηλεκτρονικού) ικανού να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες-δραστηριότητες.
 • Τη στελέχωση των τμημάτων της με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των χρηστών.
 • Την προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
 • Τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της.
 • Την προβολή των υπηρεσιών της.
 • Την έκδοση πληροφοριακού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, μελετών και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη βιβλιοθήκη.
 • Τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/mis.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-09-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας