Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Υπηρεσίες-Διαθέτες Περιοδικών Εκδόσεων / Βάσεις Δεδομένων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Scopus
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Elsevier. Μέσω της Scopus, εκτός από πρόσβαση στη βάση δεδομένων με περιλήψεις (abstracts) και βιβλιογραφικές αναφορές (citations) για επιστημονική αρθρογραφία, παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης σε περισσότερους από 15.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο (μέσω του μηχανισμού Scirus), καθώς και αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της HEAL-Link. Η Scopus ενημερώνεται καθημερινά και καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας:
  • Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Μηχανολογία,
  • Επιστήμες Υγείας (καλύπτει τη βάση Medline 100%),
  • Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομία,
  • Βιολογία, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος,
  • Γενικές Επιστήμες.
Εισαγωγή σύστημα
Scopus
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Παράταση πρόσβασης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (interface) σε αγγλική γλώσσα
 

 
 Copyright - Πνευματικά Δικαιώματα (βλέπε: Συμφωνίες Heal-Link)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ven/scopus.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-06-08
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας