Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) [Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link)] o οποίος αποτελείται από όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. O Σύνδεσμος συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3404/2005 και αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, της οποίας η Βιβλιοθήκη του ΠΘ ήταν ιδρυτικό μέλος και η οποία δημιουργήθηκε το 1999 στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών ΑΕΙ - ΤΕΙ του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι (Β΄ ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ). Ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης του ΠΘ εκλέχθηκε τον Ιούνιο του 2010, από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Α.Β., μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Α.Β. για την τριετία 2010 - 2013. Οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι οι παρακάτω (Νόμος 3404 / Άρθρο 17):
  • η εξοικονόμηση πόρων και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
  • η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό, με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης
  • η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών
  • η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των Βιβλιοθηκών - Μελών του Συνδέσμου
  • η επέκταση του κεντρικού συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Κεντρική Ιστοσελίδα Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο 

 
Κεντρική ιστοσελίδα δικτυακού τόπου για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link). Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το Σύνδεσμο, την προγραμματική συμφωνία που διέπει τη λειτουργία του, το προσωπικό του κλπ., καθώς και συνδέσμους προς όλες τις πηγές και υπηρεσίες του (π.χ. Συλλογικό Κατάλογο, Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), Σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, κλπ).
 
Ηλεκτρονικές Πηγές Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο 

 
Μέσω της διαδικτυακής πύλης τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων [περισσότερες πληροφορίες]
 
 
ACADELIB Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 

 
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναπτύξει στα πλαίσια του ΣΕΑΒ την ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας (mailing list) ACADELIB.
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/hl/heal-link.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-10-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2013-07-24
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας