Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Acadelib (Acadelib Hellenic Libraries Electronic Mailing List)
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναπτύξει στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας (mailing list). Η λίστα λειτουργεί από το Μάρτιο του 1998. Ο σκοπός της ανάπτυξης και λειτουργίας της είναι η ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με θέματα βιβλιοθηκών.
 
Για να χρησιμοποιήσετε τη λίστα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί ως μέλος της. Ο τρόπος εγγραφής, διαγραφής και εμφάνισης του αρχείου μηνυμάτων της Acadelib περιγράφεται στην ιστοσελίδα (σε αγγλική γλώσσα): http://lists.uth.gr/mailman/listinfo/acadelib Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
 
Μετά την εγγραφή σας εάν επιθυμείτε να προωθείτε ηλεκτρονικα μηνύματα σε όλα τα μέλη της Acadelib το αποστέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: acadelib@lists.uth.gr
 
Η συμμετοχή στη λίστα είναι ελεύθερη, χωρίς να περιορίζεται στο πλαίσιο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
 
Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάττουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της χρήσης της λίστας αποφεύγοντας δραστηριότητες όπως:
  • εμπορική δραστηριότητα και προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών
  • προβολή και μεταβίβαση πορνογραφικού περιεχομένου
  • δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα
  • ανάπτυξη συζητήσεων διαπροσωπικού χαρακτήρα
Η Βιβλιοθήκη προχωρά αυτοδίκαια σε διαγραφή των μελών, που δεν τηρούν τον παραπάνω κανόνα χρήσης της λίστας.

 
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα, παρακαλούμε υποβάλετε online ερώτημα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/hl/aclb.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-10-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2008-05-20
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας