Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές
Ανάθεση Βιβλιογραφικής Αναζήτησης
Παρόλο που προσφέρεται άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερες Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (ΒΒΔ), οι ερευνητές μπορούν να αναθέσουν την εκτέλεση βιβλιογραφικής αναζήτησης σε μη ελεύθερης πρόσβασης ΒΒΔ, που δεν προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 

 
ΕΚΤ: Παραγγελία Διεθνούς Βιβλιογραφίας
 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), διαθέτει ευρεία συλλογή πληροφοριακών πηγών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και προσφέρει την "Υπηρεσία Ανάκτησης Πληροφοριών" σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας, με τη δημιουργία "πλήρους φακέλου" πληροφοριών σε συγκεκριμένα ερωτήματα - παραγγελίες βιβλιογραφικών αναζητήσεων.
 
Υπηρεσία Ανάκτησης Πληροφοριών (Ε&Τ): | Περισσότερες Πληροφορίες | Online Αίτηση | 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ir/07_05_02_06.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας