Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κατάλογοι συλλογών άλλων βιβλιοθηκών/υπηρεσιών πληροφόρησης

Παρακάτω δίνονται υπερσυνδέσεις (hyperlinks) σε online υπηρεσίες αναζήτησης σε καταλόγους άλλων εθνικών και διεθνών βιβλιοθηκών.
 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης πρόκειται στα επόμενα χρόνια να αναπτύξει υπηρεσία διάθεσης επιλεγμένων πηγών διαδικτύου. Η συλλογή και η αξιολόγηση των πηγών αυτών θα πραγματοποιείται από βιβλιοθηκονόμους με κριτήριο τη θεματική ανάλυση των μαθημάτων (course analysis) που διαδάσκονται στο ΠΘ.
 
Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, παρέχονται ενδεικτικά και κατά αλφαβητική σειρά ορισμένες αξιόπιστες πηγές Διαδικτύου.
Γρήγορη μετάβαση σε:
 
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Ελληνικοί Κατάλογοι
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διεθνείς Κατάλογοι
 
Σχετικές Ιστοσελίδες:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet)
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες
 
Σχετικές Υπηρεσίες:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   Υπηρεσία Διαδανεισμού
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Ανάθεση Βιβλιογραφικής Αναζήτησης
 
Πληροφορίες σχετικά με:
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Επεξήγηση Εικονιδίων

Ελληνικοί Κατάλογοι

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Αργώ Περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δυνατότητες αναζήτησης για αρχάριους και έμπειρους χρήστες. Διάφορες Β/θήκες
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Ζέφυρος Πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές Β/θήκες
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας Ο Κατάλογος (OPAC) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, της οποίας κύρια αποστολή είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και απόδοση στο κοινό γραπτών προϊόντων επιστήμης και πολιτισμού που συνδέονται με την Ελλάδα. Εθνικές Β/θήκες
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ενοποιημένος κατάλογος των συλλογών όλων των δημοσίων βιβλιοθηκών (πλην της Εθνικής Βιβλιοθήκης). Ο Συλλογικός Κατάλογος αποτελεί αντικείμενο υλοποίησης και διαχείρισης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς. Δημόσιες Β/θήκες
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Διεθνείς Κατάλογοι

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Catalogue collectif de France (CCFR) Συλλογικός κατάλογος των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Γαλλίας. Στον CCFR περιλαμβάνονται και συλλογές που κατέχουν δημοτικές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας. Διάφορες Β/θήκες
(Γαλλία)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο COPAC Συλλογικός κατάλογος των μεγαλύτερων Βρετανικών και Ιρλανδικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών. Στον COPAC περιλαμβάνονται και οι κατάλογοι των Εθνικών Βιβλιοθηκών Βρετανίας (British Library) και Σκοτίας (National Library of Scotland). Ακαδημαϊκές Β/θήκες
(Ην. Βασίλειο)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV) Συλλογικός Κατάλογος των Βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκές, ειδικές, δημόσιες, δημοτικές, λαϊκές) και των επτά ομοσπονδιακών πολιτειών της Γερμανίας. Διάφορες Β/θήκες
(Γερμανία)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Library of Congress Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Η.Π.Α.), η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου. Εθνικές Β/θήκες
(Η.Π.Α.)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο The European Library Διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους (βιβλιογραφικές εγγραφές) και τις ψηφιακές συλλογές όλων των ευρωπαϊκών εθνικών βιβλιοθηκών. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ψηφιακών συλλογών συνεχώς αυξάνεται και πως η πρόσβαση σε αυτές είναι κατά κανόνα ελεύθερη. Εθνικές Β/θήκες
(Ευρώπη)

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/lbcg.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-09-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας