Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
InCites Journal Citation Reports (impact factor)

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης εξασφάλισε για τους χρήστες της πρόσβαση στην online υπηρεσία πληροφόρησης InCites Journal Citation Reports [impact factor] της Εταιρείας Thomson Reuters. Η υπηρεσία InCites Journal Citation Reports (JCR) επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύγκριση περιοδικών χρησιμοποιώντας δεδομένα από βιβλιογραφικές αναφορές (citations data).

Πρόσβαση στην υπηρεσία JCR Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (interface)
σε αγγλική γλώσσα

 

Οδηγός Χρήσης (στα ελληνικά) | Πληροφορίες Πρόσβασης ]

[Video Σεμιναρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τις υπηρεσίες Web of Science and InCites JHCD ]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/JCR.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας