Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες  > Διαδανεισμός Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κόστος Υπηρεσίας Διαδανεισμού
Κόστος υπηρεσίας διαδανεισμού (παραγγελία πλήρων κειμένων) ανά αίτηση υποβαλλόμενη από τα μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΙΚΕΠ ΠΘ).
 
Παρακάτω αναφέρονται οι ισχύουσες τιμές ανά είδος τεκμηρίου (άρθρο περιοδικού, μονογραφία, π.χ. βιβλίο), Βιβλιοθήκη/Υπηρεσία-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
 
Κόστος άρθρων επιστημονικών περιοδικών: 1-20 σελ. = 2,50€, 21-50 σελ. = 3,50€, 51-100 σελ. = 6,00€
 
Κόστος μονογραφιών από ελληνικές βιβλιοθήκες εκτός ΠΘ: 13,00€/δέμα ως 3 κιλά (για κάθε ένα επιπλέον κιλό συν 3€ )
 
Κόστος μονογραφιών από Εσωτερικό Διαδανεισμό: 11,00€/δέμα ως 3 κιλά (για κάθε ένα επιπλέον κιλό συν 3€ )
 
Ο χρόνος παραλαβής από τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ κυμαίνεται από μία έως 4 ημέρες ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου τον τρόπο αποστολής και την ανταπόκριση από τις προμηθεύτριες Βιβλιοθήκες.
 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο αποστολής προς τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ τα τεκμήρια παραδίδονται στα μέλη μόνο σε έντυπη μορφή (για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill/ill_cst.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-05-16
Ημ/νία ανανέωσης: 2023-01-23
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2023 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας