Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Διαδανεισμός
Ο "Διαδανεισμός" αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία διατίθεται βιβλιογραφικό υλικό από μία Βιβλιοθήκη (προμηθευτης) σε μία άλλη (πελατης) για λογαριασμό των μελών τους, με τη διαδικασία είτε του δανεισμού (προσωρινή χρήση υλικού εκτός Βιβλιοθήκης) είτε της διακίνησης τεκμηρίων - document delivery (π.χ. αναπαραγόμενα άρθρα περιοδικού).
 
Ακόμη στην υπηρεσία του Διαδανεισμού εντάσσεται και ο Εσωτερικός Διαδανεισμός. Ο Εσωτερικός Διαδανεισμός αποτελεί μία υπηρεσία που έχει αναπτύξει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΙΚΕΠΠΘ), με σκοπό την άμεση πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της Συλλογής της.
Η υπηρεσία προσφέρεται στην περίπτωση που ένα Μέλος έχει εντοπίσει και επιθυμεί την άμεση πρόσβαση σε υλικό, που βρίσκεται σε Παράρτημα της Βιβλιοθήκης διαφορετικής πόλης από εκείνη που βρίσκεται (βλ. σχετική ιστοσελίδα: Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παραρτήματα).
 
Από τον Οκτώβριο του 2006 λειτουργεί το Online Σύστημα Διαδανεισμού (ΟΣΔ) που ανέπτυξε ομάδα εργασίας της Βιβλιοθήκης. Μέσω αυτού του συστήματος αυτοματοποιείται η υπηρεσία Διαδανεισμού και τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να αιτούνται υλικό για διαδανεισμό και να ενημερώνονται σχετικά με τις αιτήσεις τους online.
 
Οι σελίδες βοήθειας σχετικά με το Online Σύστημα Διαδανεισμού προσφέρουν
ξεχωριστές οδηγίες για τα Μέλη της Βιβλιοθήκης και για τις Συνεργαζόμενες με αυτήν Βιβλιοθήκες.

 
  Μέλη Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
  Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_04.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας