Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Διαδανεισμός
Διαδανεισμός - Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες
Δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Διαδανεισμού και το Online Σύστημα Διαδανεισμού - ΟΣΔ έχουν όλες οι ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες (βλ. σχετικά Πολιτική Υπηρεσίας Διαδανεισμού - Οροι Χρήσης).
 
Προϋπόθεση για τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος είναι η δημιουργία από μέρους των Συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών ενός Λογαριασμού Βιβλιοθήκης. Από τη στιγμή που μία Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει τον Λογαριασμό της, μπορεί να εισαχθεί και να χρησιμοποιήσει το Online Σύστημα Διαδανεισμού.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:

Υποβολή Αίτησης
 
Οι Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω του Online Συστήματος Διαδανεισμού.
 
Fax - email. Οι Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες μπορούν να:
 • επιλέξουν από τη σελίδα Διαδανεισμού το κατάλληλο τυποποιημένο έντυπο ανάλογα με το είδος του αιτούμενου τεκμηρίου [π.χ. μονογραφία - άρθρο περιοδικού]
 • συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
 • αποστείλουν το συμπληρωμένο έντυπο μέσω:
  1. τηλεομοιοτυπίας (fax), ή
  2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ill@lib.uth.gr.
Σημειώνεται πως οι έντυπες αιτήσεις εισάγονται στο Online Σύστημα Διαδανεισμού από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται μόνο μέσα από αυτό. Συνεπώς οι Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω του web site της ΒΙΚΕΠΠΘ τόσο την εξέλιξη των αιτήσεών τους, όσο και τη χρήση του Λογαριασμού τους (βλ. σχετικά Δημιουργία Λογαριασμού Βιβλιοθήκης - Πελάτη από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης).
 
Υποβολή Αίτησης (OΣΔ). Οι Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες μπορούν να επιλέξουν από την επιλογή "Υποβολή Αιτήσεων Διαδανεισμού":
 • το σημείο αποστολής της ΒΙΚΕΠ ΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της)
   
 • το είδος τεκμηρίου
Σημειώνεται πως αν, κατά την υποβολή της αίτησης, επιλεχθεί στο είδος του αιτούμενου τεκμηρίου "Aλλο", τότε προαιρετικά μπορεί να σημειωθεί στις παρατηρήσεις σχετική επεξήγηση.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Παρακολούθηση Εξέλιξης Αιτήσεων
 
Οι Συνεργαζομένες Βιβλιοθήκες μπορούν να παρακολουθούν μόνο μέσω του δικτυακού τόπου της ΒΙΚΕΠΠΘ την εξέλιξη των αιτήσεων τους.
Συγκεκριμένα από τη λίστα επιλογών "Υποβληθείσες Αιτήσεις" μπορούν να επιλέξουν:
 
 • Τρέχουσες Αιτήσεις. Εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και είναι υπό εξέλιξη η εκτέλεσή τους. Για κάθε μία από τις τρέχουσες αιτήσεις παρέχεται η δυνατότητα:
   
  1. εμφάνισης όλων των στοιχείων και ενεργειών που την αφορούν μέσα από την επιλογή "Πλήρη στοιχεία αίτησης".
    
  2. "Ακύρωσης αίτησης". Η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε περίπτωση που το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση της εν λόγω αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση η ακύρωση είναι αδύνατη.

  Σημειώνεται πως μετά την πετυχημένη εκτέλεση μίας αίτησης διαδανεισμού, (Κατάσταση: κλειστη αιτηση), αυτή συνεχίζει να εμφανίζεται στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) για ακόμα επτά (7) ημέρες. Επειτα η σχετική εγγραφή διαγράφεται και ΔΕΝ εμφανίζεται ξανά ούτε στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) της βιβλιοθηκης-πελατη, ούτε στο περιβάλλον διαχείρισης της Υπηρεσίας του Διαδανεισμού που χρησιμοποιεί το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
   
 • Ακυρωμένες Αιτήσεις. Εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις που ακυρώθηκαν είτε από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης (π.χ. δεν μπορεί να εντοπιστεί, ακυρώθηκε από τη τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ, κ.λπ.), είτε από την ίδια τη Βιβλιοθήκη-Πελάτη, με δυνατότητα:
   
  1. προβολής του ιστορικού των ενεργειών (βλ. "Πλήρη στοιχεία αίτησης").
  2. "Διαγραφής εγγραφής". Μετά την ενεργοποίηση αυτής της εντολής δε θα εμφανιστεί ξανά η αναφορά στην ακυρωμένη αίτηση.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_04_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας