Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα, που τίθενται συχνά από το κοινό και τα Μέλη της Βιβλιοθήκης. Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται σε βασικές κατηγορίες από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 
Η προβολή των ερωτημάτων γίνεται με επιλογή:
  • όλων των ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται λίστα ερωτημάτων ταξινομημένη αλφαβητικά με τίτλο ερωτήματος.
  • κατηγορίας ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η λίστα των ερωτημάτων της συγκεκριμένης κάθε φορά κατηγορίας, χωρίς αλφαβητική ταξινόμηση.
Η προβολή/απόκρυψη των απαντήσεων πραγματοποιείται επιλεκτικά, κάνοντας αριστερό "κλικ" πάνω στα ερωτήματα.

 

  Επιλογή Κατηγορίας Ερωτημάτων 
 
Πώς βρίσκω βιβλία;  
 
 
Πώς βρίσκω άρθρα περιοδικών;  
 
 
Πώς βρίσκω βιβλιογραφία και αρθρογραφία;  
 
Για αναζήτηση βιβλιογραφίας χρησιμοποιήστε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC), όπου μπορείτε να διεξάγετε θεματική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά.

Για αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας χρησιμοποιείστε τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης.

Για επεξήγηση των όρων Βιβλιογραφία, Βάση Δεδομένων, Βιβλιογραφική ΒΔ μεταβείτε στο Γλωσσάρι.

Για οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση στον Κατάλογο (OPAC) και τις Βάσεις Δεδομένων της Βιβλιοθήκης μεταβείτε στη σελίδα Οδηγός Βοήθειας: Συλλογές Βιβλιοθηκών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών.
Πώς βρίσκω βιβλιογραφία μαθημάτων;  
 
 
Πώς βρίσκω αρχειακό και μουσειακό υλικό;  
 
 
Πώς βρίσκω οδηγούς υπηρεσιών;  
 
 
Πώς βρίσκω πτυχιακές, διατριβές;  
 
 
Πώς βρίσκω πρακτικά συνεδρίων;  
 
 
Πώς βρίσκω ηλεκτρονικές πηγές;  
 
 
Πώς βρίσκω ηλεκτρονικές μονογραφίες;  
 
 
Τί περιλαμβάνει ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC);  
 
 
Τί περιλαμβάνει ο Κατάλογος Περιοδικών;  
 
 
Τί περιλαμβάνουν οι Βάσεις Δεδομένων;  
 
 
Τί μπορώ να δανειστώ;  
 
 
Γιατί στον OPAC κάποια τεκμήρια έχουν κατάσταση 'ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ';  
 
 
Πώς μπορώ να βρω αν ένα περιοδικό υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Πώς γίνεται αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά;  
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd/ohd_faq.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-07-27
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας