Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Πληροφορίες για τον Κατάλογο
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2003 δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των περιοδικών εκδόσεων που διαθέτει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών της προχωρά σταδιακά στην αντικατάσταση του εργαλείου αναζήτησης: από την εσωτερικά αναπτυγμένη online βάση δεδομένων στο εμπορικό online προϊόν "A-to-Z", της εταιρείας EBSCO.
 
Ο σκοπός της αντικατάστασης του εργαλείου αναζήτησης είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία αναζήτησης των τίτλων Περιοδικών Εκδόσεων (εύχρηστο περιβάλλον αλληλεπίδρασης-interface και συχνότερη επικαιροποίηση-update των δεδομένων). Η αντικατάστασή του γίνεται σταδιακά σε δύο φάσεις:
  • σε πρώτη φάση ο τοπικός κατάλογος παραμένει σε χρήση για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών στοιχείων και στοιχείων πρόσβασης για τα έντυπα περιοδικά της Βιβλιοθήκης, ενώ η υπηρεσία "A-to-Z" χρησιμοποιείται αντίστοιχα για την αναζήτηση και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά περιοδικά.
  • σε δεύτερη φάση η υπηρεσία "A-to-Z" θα χρησιμοποιείται ως ενιαίο εργαλείο αναζήτησης όλων των διαθέσιμων περιοδικών εκδόσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών).

A-Z (EBSCO)
 
Μέσω της online υπηρεσίας καταλόγου "Α το Ζ" μπορούν να αναζητηθούν όλοι οι τίτλοι των διαθέσιμων online περιοδικών και να δοθεί άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα περιεχομένων πλήρους κειμένου (full-text) των άρθρων τους.
 
Οι διαθέσιμοι τίτλοι των ηλεκτρονικών περιοδικών αποτελούνται από:
  • τους τίτλους για τους οποίους εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μέσω συνδρομών της Βιβλιοθήκης (ανεξάρτητοι τίτλοι και πακέτα τίτλων, όπως IEEE και Academic Search Premier)
  • τους τίτλους που συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK)
  • τους τίτλους που συμπεριλαμβάνονται σε οργανωμένες online υπηρεσίες ελεύθερης πρόσβασης(open-free access) περιοδικών εκδόσεων (π.χ. Directory of Open Access Journals)

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Κατάλογος Εντυπων Περιοδικών
 
Η δυνατότητα αναζήτησης όλων των περιοδικών εκδόσεων, που διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της εντός του τελευταίου τριμήνου του 2011 θα ενσωματωθεί με το σύστημα καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών A-to-Z. Λόγω της μετάβασης στο νέο σύστημα έχει σταματήσει κατά το τελευταίο έτος η ενημέρωση του παλαιότερου συστήματος Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών.

Το σύστημα Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών αποτελεί ένα τμήμα του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (interface) του Ηλεκτρονικού Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων, που αναπτύχθηκε το 2003 από την Βιβλιοθήκη και λειτουργούσε για την περίοδο 2003-2005.
 
[ Ιστοσελίδα αρχείου: Πληροφορίες για τον κατάλογο (τελευταία ενημέρωση: 17/05/2005) ]

Το τμήμα αυτό παραμένει σε λειτουργία για να καλύψει τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης βιβλιογραφικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων πρόσβασης όλων περιοδικών εκδόσεων της Συλλογής της Βιβλιοθήκης που είναι σε έντυπη μορφή και η πρόσβασή τους είναι μόνο επιτόπια στα κτίρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και όλων των Παραρτημάτων της.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_abt.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2003-04-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Ημ/νία ανανέωσης Δεδομένων: 2007-03-16
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας