Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Υποστήριξη Μαθημάτων
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της πλατφόρμας e-class αναπτύχθηκαν το 2007 ηλεκτρονικοί οδηγοί στα ελληνικά για τη χρήση λογισμικών οργάνωσης γραφείου, ως υποστηρικτικό υλικό προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι πληροφορίες, που υποδεικνύονται σε αυτή τη σελίδα, διατίθενται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Το υλικό προέρχεται από δημόσια sites στο Διαδίκτυο, βιβλία, κ.α (βλ. References).


 
Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου

Εισαγωγή στα Microsoft Windows XP Οδηγός του λειτουργικού συστήματος Windows XP Εικόνίδιο-Logo Windows XP και μετάβαση σε πληροφοριακή σελίδα

Microsoft Word Οδηγός του επεξεργαστή κειμένου Word 2003 για Windows Εικόνίδιο-Logo Word 2003 για Windows και μετάβαση σε πληροφοριακή σελίδα

Microsoft Excel Οδηγός του φύλλου εργασίας Excel 7 για Windows Εικόνίδιο-Logo Excel 7 για Windows και μετάβαση σε πληροφοριακή σελίδα

Microsoft Outlook Οδηγός του Outlook 2003 για Windows Εικόνίδιο-Logo Outlook 2003 για Windows και μετάβαση σε πληροφοριακή σελίδα

Microsoft PowerPoint Οδηγός του PowerPoint 2007 για Windows Εικόνίδιο-Logo Power Point για Windows και μετάβαση σε πληροφοριακή σελίδα
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-17
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας