Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα, που τίθενται συχνά από το κοινό και τα Μέλη της Βιβλιοθήκης. Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται σε βασικές κατηγορίες από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 
Η προβολή των ερωτημάτων γίνεται με επιλογή:
  • όλων των ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται λίστα ερωτημάτων ταξινομημένη αλφαβητικά με τίτλο ερωτήματος.
  • κατηγορίας ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η λίστα των ερωτημάτων της συγκεκριμένης κάθε φορά κατηγορίας, χωρίς αλφαβητική ταξινόμηση.
Η προβολή/απόκρυψη των απαντήσεων πραγματοποιείται επιλεκτικά, κάνοντας αριστερό "κλικ" πάνω στα ερωτήματα.

 

  Επιλογή Κατηγορίας Ερωτημάτων 
 
Πώς βρίσκω βιβλία;  
 
 
Πώς βρίσκω άρθρα περιοδικών;  
 
Αν αναζητάτε συγκεκριμένο άρθρο που έχει δημοσιευθεί σε ένα περιοδικό, απαιτείται πρώτα ο εντοπισμός του περιοδικού μέσα από τον Κατάλογο Περιοδικών της Βιβλιοθήκης.

Αν το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό, θα το αναζητήσετε μέσα από τον Κατάλογο Ηλεκτρονικών Περιοδικών. Με την επιλογή του ονόματος του διαθέτη (π.χ. Wilson) που βρίσκεται κάτω από τον τίτλο του ηλεκτρονικού περιοδικού που σας ενδιαφέρει, μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα του περιοδικού. Γνωρίζοντας τα εκδοτικά στοιχεία (αριθμός τόμου, αριθμός τεύχους και σελίδες) του άρθρου που αναζητάτε, μπορείτε να προβάλετε το τεύχος όπου αυτό δημοσιεύθηκε και τελικά να το αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας.
Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση τόσο του καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών, όσο και των μηχανισμών αναζήτησης στους δικτυακούς τόπους των διαθετών ηλεκτρονικών περιοδικών, παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα 'Οδηγός Βοήθειας: Περιοδικές Εκδόσεις'.

Αν το περιοδικό είναι έντυπο, θα το αναζητήσετε μέσα από τον 'Κατάλογο Εντυπων Περιοδικών'. Με την επιλογή του τίτλου του περιοδικού που σας ενδιαφέρει, μεταβαίνετε σε σχετική καρτέλα, όπου αναφέρεται τα στοιχεία κάλυψης (χρονολογίες και διαθέσιμα τεύχη). Επειτα μεταβαίνετε στην αίθουσα περιοδικών για επιτόπου αναζήτηση στα ράφια. Τα περιοδικά βρίσκονται ταξιθετημένα στις προθήκες αλφαβητικά και με χρονολογική σειρά.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του καταλόγου Εντυπων Περιοδικών, παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα 'Οδηγός Βοήθειας: Περιοδικές Εκδόσεις'. Για πληροφορίες σχετικά με το δανεισμό και τη φωτοτύπηση έντυπων περιοδικών μεταβείτε στα ερωτήματα 'Τί μπορώ να δανειστώ' και 'Mπορώ να βγάλω φωτοτυπίες;' αντίστοιχα.

Αν το περιοδικό και το άρθρο που αναζητάτε δεν είναι διαθέσιμο από τη Βιβλιοθήκη, τότε μπορείτε να ζητήσετε το διαδανεισμό του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαδανεισμό και τις ισχύουσες χρεώσεις, παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα 'Πολιτική Διαδανεισμού - όροι χρήσης υπηρεσίας'.

Αν αναζητάτε άρθρα περιοδικών που σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα ή επιστημονικό πεδίο, παρακαλώ μεταβείτε στο ερώτημα για αναζήτηση Βιβλιογραφίας - Αρθρογραφίας.
Πώς βρίσκω βιβλιογραφία και αρθρογραφία;  
 
 
Πώς βρίσκω βιβλιογραφία μαθημάτων;  
 
 
Πώς βρίσκω αρχειακό και μουσειακό υλικό;  
 
 
Πώς βρίσκω οδηγούς υπηρεσιών;  
 
 
Πώς βρίσκω πτυχιακές, διατριβές;  
 
 
Πώς βρίσκω πρακτικά συνεδρίων;  
 
 
Πώς βρίσκω ηλεκτρονικές πηγές;  
 
 
Πώς βρίσκω ηλεκτρονικές μονογραφίες;  
 
 
Τί περιλαμβάνει ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC);  
 
 
Τί περιλαμβάνει ο Κατάλογος Περιοδικών;  
 
 
Τί περιλαμβάνουν οι Βάσεις Δεδομένων;  
 
 
Τί μπορώ να δανειστώ;  
 
 
Γιατί στον OPAC κάποια τεκμήρια έχουν κατάσταση 'ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ';  
 
 
Πώς μπορώ να βρω αν ένα περιοδικό υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Πώς γίνεται αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά;  
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd/ohd_faq.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-07-27
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας