Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Συνέδρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με τίτλο: "Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Κορδάτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τις 4 έως και τις 6 Νοεμβρίου 1998.
Χαρακτικό έργο του Μανόλη Γιανναδάκη "ΕΤΑΤ VIII Σύνοψη": Σήμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Βόλος, 4-6/11/1998)
Χαρακτικό έργο του Μανόλη Γιανναδάκη "ΕΤΑΤ VIII Σύνοψη": Σήμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Βόλος, 4-6/11/1998)
© Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Πρόγραμμα συνεδρίου Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Πρακτικά συνεδρίου Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
(για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πρακτικά του συνεδρίου επιλέξτε τη ΒΔ "EΒΙΒΑ - Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση" της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και στην οθόνη αναζήτησης πληκτρολογείστε τη λέξη "Βόλος" [επιλογή Οποιοδήποτε] και πατήστε το κουμπί Αναζήτηση )  

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Ψηφίσματα συνεδρίου Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
 
Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Μαγνητοσκοπημένη Μετάδοση του Συνεδρίου (Δε διατίθεται ακόμη)
Οργανωτική Επιτροπή:
 • Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος - Οργανωτικός Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης - Πρόεδρος
 • Καθ. Νικόλαος Βλάχος - Πρόεδρος Επιτροπής Βιβλιοθήκης - Αντιπρόεδρος
 • Νάντια Χαγιαλά - Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Βιβλιοθήκης - Γραμματέας
 • Χαρούλα Διβάνη - Γραφείο Γραμματείας Βιβλιοθήκης - Ταμίας
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Μέλη:
 • Ελένη Λαΐτσου - Μηχανικός Πληροφορικής
 • Μάριος Μπαλατζάρας - Βιβλιοθηκονόμος
 • Ελένη Μπουσιάκη - Βιβλιοθηκονόμος
 • Νίκη Παπαρίζου - Βιβλιοθηκονόμος
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Γραμματεία:
 • Χαρούλα Διβάνη
 • Στέλλα Λαχανά
 • Βασιλική Νούτσου
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Στόχοι του Συνεδρίου:
 • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της θέσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, μέσα στα Ιδρύματα που ανήκουν, αλλά και στην σύγχρονη κοινωνία στην οποία εντάσσονται.
 • Ο καθορισμός των όρων και των μεθόδων που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και διαρκή συνεργασία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
 • Η ανάλυση των καινούργιων αναγκών που καλείται να καλύψει η σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη μετά τις πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
 • Η δημιουργία πλαισίου για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων και η εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Βιβλιοθηκονομίας με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες εξελίξεις στη διοίκηση της πληροφόρησης.
 • Η δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε βιβλιοθήκης και η συμβολή του στη προώθηση της επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας.
 • Ο σχεδιασμός πρότασης για τη βιωσιμότητα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μετά το 2000 (λήξη χρηματοδότησης από το 2ο ΚΠΣ).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Θεματολογία:
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • Θεσμικό πλαίσιο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 • Διοίκηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Πηγές χρηματοδότησης
 • Βιωσιμότητα των Βιβλιοθηκών μετά το 2ο ΚΠΣ
 • Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και ο ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης
 • Βιβλιοθηκονόμοι - Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - Πολιτισμός

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
 • Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ένωση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Consortia, Συλλογικός Κατάλογος)
 • Περιοδικά (υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές)
 • Ηλεκτρονική Τεκμηρίωση (γκρίζα βιβλιογραφία)
 • Διαδανεισμός
 • Καταλογογράφηση πηγών διαδικτύου
 • Καθιέρωση προτύπων (π.χ. για τον συλλογικό κατάλογο, γκρίζα βιβλιογραφία κλπ.)
 • Εκπαίδευση προσωπικού - Εκπαίδευση χρηστών
 • Μοντέλα εμπλουτισμού συλλογής και αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή - Internet και πνευματικά δικαιώματα

 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 • Οι βιβλιοθήκες στον κυβερνοχώρο
 • Ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • Ψηφιοποίηση υλικού - Πολυμέσα
 • Αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών
 • Πληροφοριακά συστήματα και εκπαίδευση χρηστών
 • On-line βάσεις δεδομένων
 • Βιβλιοθήκες - Ηλεκτρονικό εμπόριο και EDI
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Επίσημες Γλώσσες:
 
• Ελληνική και Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_pmt/7thConfAcadLibr.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-05-07
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας