Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα, που τίθενται συχνά από το κοινό και τα Μέλη της Βιβλιοθήκης. Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται σε βασικές κατηγορίες από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 
Η προβολή των ερωτημάτων γίνεται με επιλογή:
  • όλων των ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται λίστα ερωτημάτων ταξινομημένη αλφαβητικά με τίτλο ερωτήματος.
  • κατηγορίας ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η λίστα των ερωτημάτων της συγκεκριμένης κάθε φορά κατηγορίας, χωρίς αλφαβητική ταξινόμηση.
Η προβολή/απόκρυψη των απαντήσεων πραγματοποιείται επιλεκτικά, κάνοντας αριστερό "κλικ" πάνω στα ερωτήματα.

 

  Επιλογή Κατηγορίας Ερωτημάτων 
 
Ποιές είναι οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα μέλη της Βιβλιοθήκης;  
 
Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσει συνεχώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των χρηστών και των μελών της.
Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
1. Δικτυακός Τόπος
2. Online αναζήτηση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC)
3. Αναζήτηση και ανάκτηση online πληροφοριακών Πηγών
- Βάσεις Δεδομένων,
- Ηλεκτρονικά Περιοδικά
- Ηλεκτρονικές Μονογραφίες
4. Online Σύστημα Διαδανεισμού
5. Εξατομικευμένες Υπηρεσίες
6. Αυτόματη ενημέρωση για τις νέες προσκτήσεις στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης κατά το τρέχον έτος (OPAC - Νέοι τίτλοι)
7. Ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκης
- υποβολή ερωτημάτων
- υποβολή αιτήσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι η σύνδεση στο Διαδίκτυο να γίνει μέσω του δικτύου του Παν. Θεσσαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο ερώτημα 'Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα άρθρα των ηλεκτρονικών περιοδικών, στα ηλεκτρονικά βιβλία και στις online βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης;'.
Ποιές είναι οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το Διδακτικό Προσωπικό της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Εχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από το σπίτι μου;  
 
 
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα άρθρα των ηλεκτρονικών περιοδικών, στα ηλεκτρονικά βιβλία και στις online βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Εχω πρόβλημα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (full text) κάποιου ηλεκτρονικού περιοδικού. Τί μπορεί να φταίει;  
 
 
Σε ποια περιοδικά χρειάζονται κωδικοί πρόσβασης;  
 
 
Πότε απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης;  
 
 
Πώς αποκτώ πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Πώς αποκτώ πρόσβαση στο CD-ROM Server της Βιβλιοθήκης;  
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd/ohd_faq.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-07-27
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας