Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Χάρτες και Εικονικές Περιηγήσεις Βιβλιοθήκης Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Νομός Λάρισας
         
 Χάρτης Νομού Λάρισας
Χάρτης νομού Λάρισας
Προέλευση χάρτη
  Στο Νομό Λάρισας και συγκεκριμένα στην πόλη της Λάρισας, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει δύο Παραρτήματα. Το ένα στεγάζεται στο κτίριο της Ιατρικής και το δεύτερο στο κτίριο της Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.
 
 
Επιλέξτε για πληροφορίες πρόσβασης:
  1. στο Παράρτημα Τμήματος Ιατρικής
     
  2. στο Παράρτημα Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Χάρτης Νομού Λάρισας
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lib_mps/mps_lar.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-01-10
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας