Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία  > Υποβολή Ερωτημάτων
Κατηγορίες ερωτημάτων
  Παρακάτω εμφανίζεται η λίστα των κατηγοριών ερωτημάτων - παρατηρήσεων/προτάσεων, που μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε σχέση με την είσοδο στο σύστημα και την κατηγορία Μέλους.  

Και από τις δύο εισόδους   Γενικές Πληροφορίες  

 
Και από τις δύο εισόδους   Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά & βάσεις δεδομένων  

 
Και από τις δύο εισόδους   Δικτυακός τόπος (web site) Βιβλιοθήκης  

 
Και από τις δύο εισόδους   ACADELIB  

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd_qsts_system
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-15
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας